Archiv autora: Admin

Autor: Admin

Administrace webových stránek spolku Liběchov sobě - spolek pro záchranu kostelíčka.

PRAKTICKÉ INFORMACE KE SVATODUŠNÍ POUTI

LIBĚCHOV 8. 6. 2019

Zde naleznete potřebné informace- kde zaparkovat, jaký program pouť nabízí, kde se s dětmi pobavit, kde se občerstvit aj.

plánek

Vlastníci pozemků propůjčili zdarma parkovací místa pro návštěvníky pouti. Parkovat můžete naproti Akademii věd ČR ( směr Česká Lípa) a na konci Liběchova u firmy Pila Liběchov ( směr Štětí).parkování
Vstup je zdarma. Pokud budete chtít přispět na rekonstrukci kostela sv. Ducha a Božího hrobu, můžete tak učinit prostřednictvím Veřejné sbírky organizované spolkem Liběchov sobě. Zapečetěná kasa je k dispozici u organizátorů pouti.

Vyvrcholení projektu Mluvme spolu

25. 4. 2019 jsme ukončili organizované společné brigády dětských a dospělých dobrovolníků v zámecké zahradě v rámci projektu Mluvme spolu.
Od listopadu 2018 proběhlo celkem devět brigád. Mgr. Milan Svoboda připravil 25. 4. k příležitosti společného setkání v zámecké sale terreně pro děti ochutnávku toho, jak se stolovalo při zámeckých hostinách. Velmi chutné obědové i svačinové menu také sponzoroval. 
O historii zámku, a hlavně zámecké saly terreny, její výmalbě dětem pohovořil historik Dr. Vítězslav Štajnochr, o ničivé povodni v r. 2002 paní Ludmila Klimovičová.
Děkujeme všem pracovitým dobrovolníkům z obce, paním ředitelkám a panu řediteli zúčastněných škol( ZŠ Liběchov, DDŠ Liběchov a SOU Liběchov), kteří náš projekt podporují, vychovatelům z DDŠ Liběchov, vyučujícím z SOU Liběchov, paním učitelkám ze ZŠ Liběchov a hlavně dětem, které dokázaly, že se práce nebojí. Majitelům zámku, zvláště panu Josefu Homolkovi děkujeme za zpřístupnění uklizených prostor zámku a součinnost při práci v zahradě. Věříme, že až se spolu s dětmi opět setkáme, třeba na Svatodušní pouti 2019, zahrada bude ožilá, zkrášlená.

279BF711-A57D-4E88-A455-66904628FF6C

Vtipné barevné škrabošky umožňují fotografovat i děti, které nemají jak získat souhlas s fotografováním, a tak by jinak svoji fotografii pod článkem či na nástěnce najít nemohly a mrzelo by je to, ale upomínají také na dávné rozverné a tajuplné zámecké maškarní bály.

58608373_2431429536875264_4017313560282529792_o

Omluva a oprava

Velmi se omlouváme městu Liběchov, že naším opomenutím nebyl na grafické propagaci veřejné sbírky ve prospěch opravy kostela sv. Ducha a Božího hrobu uveřejněn grafický prvek znaku města a text „S PODPOROU MĚSTA LIBĚCHOV“ a že tím teoreticky mohlo u někoho dojít k mylnému dojmu, že se jedná o sbírku městem nepodporovanou.
Správná verze plakátku vypadá takto, budeme velmi rádi za veškeré šíření.

Veřejná sbírka ve prospěch kostelíčka.

Veřejná sbírka ve prospěch kostelíčka.

Město Liběchov dále spolek opakovaně v předchozích letech podpořilo dotací na činnost spolku a také spoluprácí ve formě bezplatného využívání majetku města během vybraných pořádaných akcí spolku, za což městu Liběchov děkujeme, stejně jako všem ostatním sponzorům, příznivcům a dobrovolníkům, bez jejichž spolupráce by naše činnost nebyla možná.

Pietní akt 2019

Už tradiční dubnový vzpomínkový pietní akt se uskuteční u spolkem vybudovaného památníku majitelů liběchovského panství a jejich rodin, původně pohřbených v kryptě kostelíčka.
Přijďte si s námi připomenout mecenáše našeho města, díky nimž můžeme v Liběchově dodnes obdivovat množství připomenutíhodných architektonických, uměleckých i krajinářských skvostů.

Vzpomeňte s námi na mecenáše našeho města.

Vzpomeňte s námi na mecenáše našeho města.

Věříme, že je důležité si připomínat minulost v její důstojné a slavné podobě, kterou představují právě zmíněné rodiny. Pamatovat bychom však měli i na pochybení, jichž se naši předkové dopustili, abychom se sami dokázali obdobných chyb vyvarovat a abychom zde zanechali poučení i pro naše potomky. Památník na liběchovském hřbitově v sobě spojuje obě tyto připomínky.

lied

Památník podle návrhu PhDr. Vítězslava Štajnochra, Ph.D., vytvořený uměleckým sklářem a kovářem Ing. Miroslavem Liederhausem, nese tento text: „V pátek 14. prosince roku 1973 byly z poničené panské hrobky kostela Svatého Ducha a Božího hrobu v Liběchově odstraněny pohřby dvaceti šesti příslušníků ctihodného rodu pana Jakuba Veitha a Karla Hyacinta svobodného pána Villani de Castello Pilonico. Zneuctěné ostatky byly hromadně a bez obřadu pohřbeny ve zdejších opuštěných hrobech k zapomnění…“

Opravu obou hrobů i opěrné zdi a vybudování památníku se spolku podařilo realizovat díky vyhlášené veřejné sbírce. Památník je proto důkazem, že spojeným úsilím lze dosáhnout velkých cílů.
V současné době probíhá spolkem organizovaná veřejná sbírka na opravu kostela sv. Ducha a Božího hrobu, tj. liběchovského kostelíčka. Věříme, že i v tomto případě se podaří spolkem podporovaný projekt dotáhnout do úspěšného konce.
Přispět k tomu je možné na transparentní sbírkový účet 5627296389/0800, případně do sbírkové kasičky umístěné na MěÚ Liběchov.

Svatodušní pouť 2019

 

Srdečně Vás zveme do Liběchova 8. června, v sobotu před Svatodušní nedělí.
Podrobný doprovodný kulturní program včetně časového harmonogramu bude včas doplněn a upřesněn, rozhodně je na co se těšit.pout_2019_2

Výsledek 4. reprezentačního plesu

Tradiční benefiční dražba, která proběhla na našem již 4. reprezentačním plese, opět dokázala, jak moc příznivcům spolku a liběchovských památek záleží na tom, aby se jak kostel sv. Ducha a Božího hrobu, tak „spodní“ kostel sv. Havla nevytratily ze společenského života města.

Lahodná cukrářská dortová kompozice Sladké varhany, dražená ve prospěch sbírky Římskokatolické farnosti Liběchov na opravu varhan v kostele sv. Havla, vynesla v hromadné dražbě, kde se na výslednou částku složila řada štědrých dražitelů, celkem 15.000 . Pokud bude sbírka i nadále takto úspěšní, nemusíme se bát, že by Liběchov v nejbližší době přišel o působivé varhanní koncerty, při kterých jsme měli příležitost slyšet hrát špičkové české varhaníky, mimo jiné i vynikajícího Přemysla Kšicu, držitele četných ocenění včetně mnoha zahraničních.

Ovocná kompozice Liběchovský kostelíček na viniční hoře, dražená ve prospěch na plese představené sbírky na opravu kostela sv. Ducha, byla rovněž vydražena spojeným úsilím dárců. Jednotliví dražitelé měli možnost přispět buď hotově do sbírkové kasičky, anebo na transparentní sbírkový účet, kde budou jednotlivé příspěvky postupně přibývat. Celková částka se vyšplhala rovněž na 15.000 Kč.

Nádherný romantický Luxusní vycházkový set dámský, šedá háčkovaná souprava slunečníku, rukaviček a retro kloboučku s elegantními drobnými modrými detaily, která by přitáhla všechny pohledy i na kterékoli prvorepublikové kolonádě, se dražila rovněž ve prospěch sbírky na opravu kostela sv. Ducha. a Božího hrobu. Vítězem se stal MVDr. Štefan Juhás, Ph.D., díky němuž přibylo na sbírkovém účtu 10.000 Kč. K vítězství v dražbě gratulujeme a doufáme, že budeme mít příležitost obdivovat, jak vycházkový set majitelce sluší, třeba na letošní Svatodušní pouti ke kostelíčku.

Luxusní vycházkový set dámský, který prezentuje modelka v šatech z atelieru Dany Vrbové, se šťastnou majitelkou a vítězem dražby. Všimněte si toho dokonalého sladění detailů - to přece nemůže být jen náhoda, takhle to zkrátka muselo dopadnout ! :-)

Luxusní vycházkový set dámský, který prezentuje modelka v šatech z atelieru Dany Vrbové, se šťastnou majitelkou a vítězem dražby. Všimněte si toho dokonalého sladění detailů – to přece nemůže být jen náhoda, takhle to zkrátka muselo dopadnout ! 

Kromě části výnosu dražby putovaly do sbírkových kasiček i další dary jednotlivců, kteří se na plese rozhodli podpořit některou či obě sbírky na liběchovské církevní památky.
Zahájení sbírky tak bylo až nečekaně úspěšné a věříme, že právě tak úspěšně bude sbírka i pokračovat.

Pouze v jedné věci už to příště musí být určitě jinak: asi abychom příliš nezpychli, připravila nám sbírková kasička bohužel i jedno nepříjemné překvapení. Při transportu z plesu při pádu tašky na zem kasička sice vydržela, protože je z poměrně odolného plastu, její pružící stěny ovšem při dopadu poškodily úřední zapečetění. Zamčené víko ale zůstalo bezpečně na svém místě. Naštěstí i pro takto nepříjemnou situaci existuje precedens, jak ji řešit, a podle instrukcí úřednice příslušného odboru Středočeského kraje při úředním rozpečeťování a spočtení obsahu kasičky zástupkyně spolku MUDr. Žáčková, která měla kasičku v opatrování, připojila k protokolu o otevření pokladničky i čestné prohlášení vysvětlující, jak k porušení pečetí došlo a že obsahem nemohlo být i přesto nijak manipulováno, a navíc protokol o oznámení poškození pečetí kasičky Policii ČR.
Poté už nám ale kasička dělala jen radost, protože při úředním spočtení obsahu vydala 11.435 Kč, což je o několik tisíc víc, než byl náš odhad na základě součtu výnosu dražby v hotovosti a úvodních příspěvků při vyhlášení sbírky.

S hrdostí tedy můžeme oznímit, že za 3 roky existence spolku již celková suma, kterou od dárců spolek shromáždil ve prospěch kostela sv. Ducha a Božího hrobu, přesáhla 250.000 Kč. Všem dárcům děkujeme a kostelíčku přejeme, aby se nad liběchovskými vinicemi co nejdříve zaskvěl v celé kráse opravený, tak, jak si tato vzácná barokní památka a dominanta kraje zaslouží. Budeme pro to i nadále pracovat ze všech sil.