Archiv autora: Admin

Autor: Admin

Administrace webových stránek spolku Liběchov sobě - spolek pro záchranu kostelíčka.

4. reprezentační ples spolku se blíží!

Srdečně Vás zveme v sobotu 2. března na již 4. reprezentační ples našeho spolku, který se koná opět v elegantních prostorách vyhlídkové restaurace Zámku Mělník.
K tanci a poslechu opět hraje nepřekonatelný Revival Swing Band Praha.
V ceně vstupenky zámecký raut,  bohatá tombola a doprovodný program.

Rezervace a domluva převzetí vstupenek u vedení spolku na kostelicek@kostelicek.eu, v nejbližších dnech bude rovněž zahájen předprodej v tiskovém ateliéru Tisk 64, nám. Míru (horní náměstí pod podloubím), Mělník.

Těšíme se na přátelské setkání s Vámi.

ples kostelicek plakat A3 2019

Nová kniha o zámku Liběchov

Aktuálně vychází knížka autorky Šárky Bínové Liběchov a jeho zámek, novodobá historie, která  pojednává o dějinách města a jeho obyvatel, o historii zámku v průběhu 20. století až po současnost.

Popisuje mj. národnostní napětí v bývalých Sudetech, poválečnou výměnu obyvatel, nástup komunistického režimu v 50. letech 20 stol., seznamuje čtenáře s majiteli zámku. Výrazným počinem z historického i uměleckého hlediska pro zámek, ale i samotný Liběchov bylo otevření pobočky Náprstkova muzea v zámku Liběchov, kterému předcházela kompletní rekonstrukce budovy i zahrady. Významná expozice sbírek asijských kultur byla přístupná až do roku 2002, kdy město postihla devastující povodeň.

Novodobou historii Liběchova a samotného zámku doplňuje samostatná stať pod názvem Zámecké zahrady v Liběchově autora Vítězslava Štajnochra, která shrnuje vývoj zámecké zahrady do současnosti.

Nakladatel: Liběchov sobě- spolek pro záchranu kostelíčka
Vydavatel: powerprint, Praha
První vydání, 2018
ISBN 978-80-9568-119-5

Libechov_obalka_nahled_04-12Knihu je možné zakoupit za cenu 279 Kč na akcích spolku a u jeho vedení, v běžné distribuci je od 21. ledna 2019 za cenu 306 Kč (279 Kč + 10 % DPH) v Turistickém informačním centru Mělník, Legionářů 51, Mělník, a u dobrých knihkupců.

PF 2019

Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka vám přeje radostné a požehnané Vánoce a úspěšný a pokojný rok 2019.
Těšíme se, že se s mnoha z vás setkáme na Hod Boží vánoční v kostele sv. Havla v Liběchově na zpívání koled.PF

Kostelíček konečně ve vlastnictví města Liběchov

S radostí oznamujeme dobrou zprávu, kterou nám již oficiálně potvrdila paní starostka Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková:
Město Liběchov v pořádku a včas splatilo určenou částku za kostel sv. Ducha a Božího hrobu, a koupilo tak od Národního muzea nemovitost do vlastnictví Liběchova.
Starostka Liběchova se rovněž vyjádřila, že pokud půjde vše hladce a podle smlouvy, nejpozději počátkem roku bude Kostelíček přepsán na katastru na město Liběchov.
Občané Liběchova i náš spolek tak dostali nádherný předčasný vánoční dárek.
Přejeme městu Liběchov a kostelu sv. Ducha a Božího hrobu, aby se stejně úspěšně podařilo realizovat i opravu krásné barokní stavby a její zpřístupnění veřejnosti.
Děkujeme představitelům Liběchova za dotažení dlouhodobého úsilí o získání kostelíčka přes všechny komplikace do úspěšného cíle a blahopřejeme jim k dobře odvedené práci. Věříme, že nyní se konečně osud významné architektonické památky a dominanty kraje obrátí k lepšímu. V tom budeme rádi a ze všech sil pomáhat a naplňovat tak primární účel, který dal našemu spolku vzniknout.

Sbírka Římskokatolické farnosti Liběchov za účelem opravy varhan a elektroinstalace v kostele sv. Havla úspěšně pokračuje

S radostí oznamujeme, že během Dnů evropského dědictví v Liběchově měla opět mezi návštěvníky velký ohlas trvající řádně ohlášená sbírka Římskokatolické farnosti Liběchov za účelem opravy varhan a elektroinstalace v kostele sv. Havla. Díky štědrosti dárců přibylo dalších 6660 Kč. Všem přispěvatelům děkujeme!

IMG_4309

Vítejte!

Liběchov sobě – Spolek pro záchranu kostelíčka vznikl jako sdružení přátel kaple sv. Ducha a Božího Hrobu v Liběchově různého věku i zájmů, spojuje nás právě vztah ke kostelíčku. Nepolitický spolek si klade za cíl především pomoc s péčí o tuto památku a její okolí, ale rovněž více přiblížit občanům i návštěvníkům Liběchova toto místo s neopakovatelným geniem loci jako prostor pro setkávání u příležitosti koncertů a dalších kulturních akcí. V současné době probíhá veřejná sbírka na opravu kostelíčka, projektovou dokumentaci a potřebné průzkumy, chystáme Svatodušni pouť a další akce ve prospěch ohrožených liběchovských památek a pokračujeme v komunitně socializačním projektu Mluvme spolu.