Archiv autora: Admin

Autor: Admin

Administrace webových stránek spolku Liběchov sobě - spolek pro záchranu kostelíčka.

EHD 2019 v Liběchově

 

O víkendu úspěšně proběhl již 4. ročník Dnů evropského dědictví v Liběchově organizovaných naším spolkem Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka ve spolupráci s Římskokatolickou farností Liběchov, Přístavem Modrá kotva Liběchov a lokálním garantem Regionálním muzeem Mělník. Záštitu akci udělili Biskupství litoměřické, senátor za Českolipsko pan Jiří Vosecký a Město Liběchov, nemohla by proběhnout ani bez velké podpory řady dobrovolníků a především rodiny Homolkových, majitelů zámku.

Návštěvníci a zájemci si mohli prohlédnout část interiérů zámku včetně nádherné sally terreny s nástropními malbami Josefa Navrátila. V zámeckých komnatách byly nainstalovány dvě expozice vztahující se ke kostelu sv. Ducha a Božího hrobu – historické technické výkresy, zachycující stav kostelíčka v roce 1965, které se jako zázrakem dochovaly v soukromé sbírce autora, pana Karla Lojky, a návrh pietního místa, o jehož vybudování v kryptě kostelíčka spolek usiluje. Návrh vypracoval PhDr. Vítězslav Štajnochr, stálý spolupracovník a rádce spolku, a tematicky i designově navazuje na památník již vybudovaný na liběchovském hřbitově. Dále měli návštěvníci možnost si prohlédnout výstavu Živé svolávám, mrtvé oplakávám, blesky rozptyluji… věnovanou zvonům Liběchova a patronátních kostelů liběchovského panství, kterou připravila MUDr. Šárka Bínová, umístěnou v poprvé od ničivých povodní veřejnosti přístupné zámecké kapli. Výstava z historie Přístavu Modrá kotva Liběchov představila liběchovské skautské oddíly a jistě inspirovala mnohé návštěvníky, aby svým ratolestem do budoucna dopřáli zažít přátelství, vzdělávání a dobrodružství v junáckém duchu. Poprvé zde mohli zájemci zakoupit půvabnou papírovou vystřihovánku kostela sv. Ducha a Božího hrobu, kterou vypracoval mělnický kronikář a předseda Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku pan Martin Klihavec.
Sobotní program doplnila beseda, koncert mšenského Sbor Intermezzo a VDO Mělník, oba dirigoval PhDr. Josef Šebesta.
Před zámkem vítal návštěvníky stan se skautskou čajovnou a občerstvením. Skvělé zákusky a kávu nabídly návštěvníkům i podporovatelky spolku v patře.
V kostele sv. Havla se uskutečnily dvě komentované prohlídky, kterých se ujal P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O.Praem. Od 17 hodin byla v kostele sv. Havla mše svatá.
Všem, kdo se na realizaci akce podíleli, srdečně děkujeme.
Foto: Karel Lojka

DSC00242
Foto: Karel Lojka

Kostelíček 1965

Během Dnů evropského dědictví budou mít návštěvnící jedinečnou příležitost prohlédnout si dokumentaci stavu kostela sv. Ducha a Božího hrobu v Liběchově z roku 1965, jak jej zaznamenal pro Národní muzeum pan Karel Lojka.
Tuto hodnotnou dokumentaci kostelíčka (ještě před požárem věže!) zprostředkoval Liběchov sobě rovněž pro město Liběchov, aby k ní mohlo být přihlédnuto během renovačních prací.
Spolupráce s panem Lojkou si neobyčejně vážíme a těší nás, že i Liběchov patří do regionu, k němuž má vztah, který nadšeně dokumentuje a o němž rád své hluboké znalosti nezištně předává ostatním. Právem je mu věnován i jeden z dílů projektu Příběhy našich sousedů – doporučujeme!

 

Dny evropského dědictví 2019

Srdečně Vás zveme na letošní Dny evropského dědictví, které v Liběchově opět pořádá Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka pod regionálním organizátorem, Regionálním muzeem Mělník. Záštitu akci poskytli senátor našeho regionu pan Jiří Vosecký, Biskupství litoměřické a město Liběchov, za spolupráci a podporu děkujeme rovněž majitelům zámku, rodině Homolkově, skautskému oddílu Přístav Modrá kotva a Římskokatolické farnosti Liběchov.

Hlavní program se odehraje v sobotu 14. září, v neděli 15. září budou ještě pokračovat prohlídky zámku s možností prohlédnout si instalované panelové výstavy.

Vzhledem k tomu, že město Liběchov získalo do vlastnictví kostel sv. Ducha a Božího hrobu a je již hotov stavebně historický průzkum a lze tedy očekávat brzké zahájení tolik potřebné opravy kostelíčka, je letošním hlavním motivem Dnů evropského dědictví představení návrhu na zřízení pietního místa v kryptě kostela.
Dále nás čekají nás prohlídky zámku a komentovaná prohlídka zámecké zahrady, prohlídky kostela sv. Havla a Mše svatá, výstavy, koncerty, tematická beseda i skautská čajovna.
Především se ale těšíme na milá setkání s příznivci kultury, historie a Liběchova.

Hlavní program se odehraje v sobotu 14. září, v neděli 15. září budou ještě pokračovat prohlídky zámku s možností prohlédnout si instalované panelové výstavy.

 

DED-2019-Liběchov

DED 19 koncert

 

Svatodušní pouti přálo počasí

Přestože se letošní Svatodušní pouť konala na Medarda, v sobotu 8. června, počasí se vydařilo a všichni si mohli pohodlně a plně užít programu od rána do pozdního večera. Jsme rádi, že se opět udržela tradice dvou procesí poutníků, z Liběchova a z Vehlovic, která se spojí u kostelíčka. Vyvrcholením církevní části byla Mše svatá ve slavnostně vyzdobeném kostele sv. Havla, kterou lidsky a vřele celebroval generální vikář Biskupství litoměřického, Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek. Slavnostní atmosféra byla umocněna i varhanním doprovodem, zpěvy a žesťovým souborem. Bohatý byl i program odpolední. Sérii vystoupení zahájil sokolník se svými dravci a cvičeným krkavcem Máňou, pokračovali Mělničtí trubači, vzorně secvičené mažoretky Qeens Štětí, program si připravily i děti navštěvující družinu základní školy Liběchov. Navázal soubor keltské hudby Ambiam, děti ze ZUŠ Roudnice nad Labem, na nádvoří se konal klavírní koncert Jiřího Knotte, zazpívala paní Marie Maříková, v podvečer hrál Velký dechový orchestr MKD Mělník a program ukončila country kapela AM Country Band. Obohacením programu byly prezentace CHKO Kokořínsko, liběchovských včelařů, textilní dílna s voskovými ubrousky a komentované prohlídky zámku, letos v režii Dr. Aleny Duhajské a Vandy Zandlové. Tradiční jarmark nabízel možnosti si zakoupit jak dárkové předměty, tak i občerstvení, pouťové atrakce zajišťovala rodina Werthaimova z Mělníka. Mnozí návštěvníci přispěli do veřejné sbírky na opravu kostelíčka, ať již dobrovolným vstupným, či zakoupením tomboly nebo jahodové rolády.

vdo

Foto archiv VDO

Velký dík patří hudebníkům Velkého dechového orchestru MKD Mělník, kteří nás provázeli celým dnem se skladbami duchovními i světskými a připravili nám jedno veliké a milé překvapení – díky jejich pozvání navštívil Svatodušní pouť v Liběchově senátor za Českolipsko pan Jiří Vosecký, který pozdravil přítomné milými slovy.

Děkujeme všem podporovatelům, sponzorům, účinkujícím a Vám návštěvníkům i vzácným hostům nejen za získanou další významnou finanční částku, která podpoří obnovu kostelíčka, ale také za krásný a smysluplný společně strávený sváteční den.

Fotogalerie foto Irena Soukupová a archiv VDO a spolku Liběchov sobě

 

PRAKTICKÉ INFORMACE KE SVATODUŠNÍ POUTI

LIBĚCHOV 8. 6. 2019

Zde naleznete potřebné informace- kde zaparkovat, jaký program pouť nabízí, kde se s dětmi pobavit, kde se občerstvit aj.

plánek

Vlastníci pozemků propůjčili zdarma parkovací místa pro návštěvníky pouti. Parkovat můžete naproti Akademii věd ČR ( směr Česká Lípa) a na konci Liběchova u firmy Pila Liběchov ( směr Štětí).parkování
Vstup je zdarma. Pokud budete chtít přispět na rekonstrukci kostela sv. Ducha a Božího hrobu, můžete tak učinit prostřednictvím Veřejné sbírky organizované spolkem Liběchov sobě. Zapečetěná kasa je k dispozici u organizátorů pouti.

Vyvrcholení projektu Mluvme spolu

25. 4. 2019 jsme ukončili organizované společné brigády dětských a dospělých dobrovolníků v zámecké zahradě v rámci projektu Mluvme spolu.
Od listopadu 2018 proběhlo celkem devět brigád. Mgr. Milan Svoboda připravil 25. 4. k příležitosti společného setkání v zámecké sale terreně pro děti ochutnávku toho, jak se stolovalo při zámeckých hostinách. Velmi chutné obědové i svačinové menu také sponzoroval. 
O historii zámku, a hlavně zámecké saly terreny, její výmalbě dětem pohovořil historik Dr. Vítězslav Štajnochr, o ničivé povodni v r. 2002 paní Ludmila Klimovičová.
Děkujeme všem pracovitým dobrovolníkům z obce, paním ředitelkám a panu řediteli zúčastněných škol( ZŠ Liběchov, DDŠ Liběchov a SOU Liběchov), kteří náš projekt podporují, vychovatelům z DDŠ Liběchov, vyučujícím z SOU Liběchov, paním učitelkám ze ZŠ Liběchov a hlavně dětem, které dokázaly, že se práce nebojí. Majitelům zámku, zvláště panu Josefu Homolkovi děkujeme za zpřístupnění uklizených prostor zámku a součinnost při práci v zahradě. Věříme, že až se spolu s dětmi opět setkáme, třeba na Svatodušní pouti 2019, zahrada bude ožilá, zkrášlená.

279BF711-A57D-4E88-A455-66904628FF6C

Vtipné barevné škrabošky umožňují fotografovat i děti, které nemají jak získat souhlas s fotografováním, a tak by jinak svoji fotografii pod článkem či na nástěnce najít nemohly a mrzelo by je to, ale upomínají také na dávné rozverné a tajuplné zámecké maškarní bály.

58608373_2431429536875264_4017313560282529792_o

Omluva a oprava

Velmi se omlouváme městu Liběchov, že naším opomenutím nebyl na grafické propagaci veřejné sbírky ve prospěch opravy kostela sv. Ducha a Božího hrobu uveřejněn grafický prvek znaku města a text „S PODPOROU MĚSTA LIBĚCHOV“ a že tím teoreticky mohlo u někoho dojít k mylnému dojmu, že se jedná o sbírku městem nepodporovanou.
Správná verze plakátku vypadá takto, budeme velmi rádi za veškeré šíření.

Veřejná sbírka ve prospěch kostelíčka.

Veřejná sbírka ve prospěch kostelíčka.

Město Liběchov dále spolek opakovaně v předchozích letech podpořilo dotací na činnost spolku a také spoluprácí ve formě bezplatného využívání majetku města během vybraných pořádaných akcí spolku, za což městu Liběchov děkujeme, stejně jako všem ostatním sponzorům, příznivcům a dobrovolníkům, bez jejichž spolupráce by naše činnost nebyla možná.