Přijďte s námi na brigádu!

Zahrada zámku Liběchov, vážně zasaženého povodněmi v letech 2002 a 2013, ožije letos v květnu, kdy bude hostit liběchovskou Svatodušní pouť.
Na tu je ale třeba prostor připravit a uklidit, s jarními pracemi se začíná už nyní. Kdo máte chuť pomoci s úpravou zámecké zahrady na Svatodušní pouť, přijďte opět tuto sobotu 17. 3. v 9 hod. do zahrady v liběchovském zámku. Buďte vybaveni hráběmi či motykou, s rukavicemi a teple oblečeni. Budeme opět odklízet větve z ostříhaného habrového plotu, hrabat trávu atd. Děkujeme.

IMG_6785
Hrábě či další nářadí, pracovní rukavice a dobrou náladu s sebou