Oprava zvonu kostela sv. Havla

V evropské tradici po staletí hlas zvonů z kostelní věže provázel člověka celým životem, doslova od kolébky na hřbitov.

Každoroční odmlčení zvonů na Velikonoce, kdy podle tradice zvony na zelený čtvrtek „odlétají“ pro papežské požehnání do Říma a vracejí se večer na bílou sobotu na vigilii vzkříšení, má obnovující, nadějeplnou symboliku. Naopak trvale mlčící zvony obvykle znamenaly, že nad obcí leží interdikt.
I v Liběchově zvony už nějaký čas mlčí. Ve středu 28. března byl poškozený zvon v kostele sv. Havla byl opatrně sejmut a převezen k opravě. Jeho velikonoční  „výlet“ tak bude sice o něco delší než u zvonů ostatních kostelů, pro Liběchov ale o to významnější.
Už se velice těšíme na jeho návrat, zprovoznění a velebný hlas, kterým nás po opravě pozdraví a který bude vítat poutníky o Svatodušní pouti 19. května.
Jako letošní velikonoční přání Vám proto přinášíme fotografii tohoto zvonu.

Přejeme požehnané velikonoce Vám i vašim blízkým.

Zvon