Vzpomínkový akt v sobotu 14. dubna

V sobotu 14. dubna v 15.30 hodin se u příležitosti výročí požáru kostelíčka po zásahu bleskem při první jarní bouři uskuteční vzpomínkový akt u památníku na opravených hrobech na liběchovském hřbitově, kde jsou uloženy ostatky Karla Hyacinta Villaniho a příslušníků rodiny Veithů, majitelů Liběchovského panství a mecenášů našeho města, původně pohřbených v kryptě kostelíčka. Po pietním aktu bude následovat mše za tyto rody v kostele sv. Havla.
Přijďte spolu s námi věnovat vzpomínku těm, kdo se zasloužili o rozkvět Liběchova, a připomenout si, že o dědictví, které nám zanechali, je třeba pečovat, aby i budoucí generace mohly obdivovat onu důstojnou krásu, ze které dýchá historie.

Památník na opravených hrobech.