Svatodušní pouť se vydařila

19. května jsme ve spolupráci s Římskokatolickou farností Liběchov a Spolkem Vehlovská kaplička navázali na dvousetletou tradici svatodušních poutí ke kostelu svatého Ducha a Božího hrobu v Liběchově. Letošní pouť ke kostelíčku upozornila také na neutěšený stav samotné kulturní památky. Poslední opravu kostelíka provedl v roce 1928 Ing. František Homolka. Poté kostel už jen převážně chátral a dnes je z bezpečnostních důvodů uzavřen. Pouť včera svou návštěvou podpořil i ředitel odboru muzeí Ministerstva kultury ČR Mgr. Pavel Hlubuček, který se zajímal o kostelíček a také o postoj města a spolku k samotné obnově památky. Dalším významným hostem v Liběchově byl včera převor Strahovského kláštera Bartoloměj Marián Čačík, O. Praem, který vedl sváteční mši. V zámecké prosluněné zahradě probíhal celý den kulturní a zábavný program, který společně uvedli organizátoři pouti a zahájila ho místostarostka města Ing. Pavla Veverková. Návštěvníci využili možnosti si prohlédnout zámek, poslechnout dobrou muziku, občerstvit se a pobavit se u dětských představení. V zahradě bylo i několik dílen – skautská čajovna, výtvarná dílna a ekologická dílnička. Náš projekt získal záštitu Ministerstva kultury ČR.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravách a úspěšném průběhu celé akce, děkujeme také návštěvníkům a těšíme se, že se s vámi všemi budeme při milých příležitostech setkávat i v budoucnu.

 

« 1 z 2 »