Ohlédnutí za sobotní svatodušní poutí a poděkování

19.5. proběhla Svatodušní pouť v Liběchově. Zůstal nejen dobrý pocit z vydařeného dne, ale několikaměsíční přípravy vedly i k vytvoření hodnot trvalejších. Hlavně je tím míněna oprava zvonu v kostele sv. Havla, který se v Liběchově rozezní každý den v určitou hodinu. Mezi Vehlovicemi a Liběchovem byla z roští vyřezána a tím obnovena cesta Kašpárka. Zámecká zahrada v Liběchově doslova rozkvetla a vábí k relaxaci nejen turisty, ale i místní obyvatele.
Nic z toho by se nepodařilo bez vzájemné pomoci organizátorů pouti a bez nezištné pomoci mnoha dobrovolníků.
Děkujeme Římskokatolické farnosti Liběchov zastoupené P. Anselmem Křížem za uspořádání veřejné sbírky na zvon a za zorganizování sváteční mše celebrované převorem Strahovského kláštera P. Bartolomějem Marianem Čačlíkem. Děkujeme za nápad spolku Vehlovská kaplička podílet se společně na obnově Kašpárky, protože bez jejich techniky a chlapské síly bychom nebyli schopni dokončit ani část na liběchovském konci. Děkujeme panu Josefu Homolkovi, že důvěřoval našim plánům a sám aktivně pracoval na zvelebování zámecké zahrady.

Poděkování patří všem majitelům zámku za zpřístupnění zámku a zámecké zahrady veřejnosti.
Velmi si ceníme nezištné pomoci studentů mělnického gymnázia, SOU Liběchov a liběchovských skautů z oddílu Modrá kotva.
Děkujeme také všem těmto dobrovolníkům:
Rodinám Žáčkových, Bínových, Postlových, Zandlových, Vítových, Lubomíru a Haně Brožovým, paní PaedDr. Aleně Duhajské, panu Kolmanovi, paní Ludmile Klimovičové, PhDr. Vítězslavu Štajnochrovi, paní Martě Buškové, paní Ludmile Dostálové, paní Josefa Fiedorové, paní Marii Nesměrákové, paní Anně Hranáčové a ostatním seniorkám, Mgr. Marcele Vaňhové, MgA. Jitce Navrátilové, Ing. Báře Kasalové, Báře Veselé, panu Miroslavu Zrzáňovi, paní Janě Králové, panu Vladimíru Jiránkovi.

Děkujeme městu Liběchov za zapůjčení stanů a parkoviště, dále firmě EMS Liběchov, liběchovským a vehlovickým hasičům, Litoměřickému chrámovému sboru, varhaníku panu Vošvrdovi, panu Petru Cibulkovi za vedení žesťového kvintetu a zprostředkování hudby na taneční zábavě.
Za realizaci kulturního programu děkujeme MŠ a ZŠ Liběchov, DDŠ Liběchov, vokální skupině KrisKrosKvintet, skupině Jack Daniel´s Band, bronzovému medailistovi na MS v Číně v kung-fu Jakubu Miřatskému a šermířskému sboru COLONIA NOVA, chovatelkám koní paní Kratochvílové a paní Šantinové.