Hlas zvonu se vrátil do Liběchova

Od Svatodušní pouti se nad Liběchovem pravidelně rozeznívá opravený zvon. Ať nás jeho zvuk provází vstříc samým příznivým událostem a je tak symbolickým vyjádřením toho, že Liběchov směřuje k  novému rozkvětu a k bohatému kulturnímu a společenskému životu, jako tomu bývalo v minulosti.
Krásný článek Už zvoní… od P. Anselma, O. Praem.,  o zprovoznění zvonu v kostele sv. Havla najdou čtenáři na webu farnosti.