Dny Evropského dědictví 2018

EDH_program

V politicky i umělecky volnější druhé polovině šedesátých let minulého století část představitelů československé kinematografie svojí tvorbou začala, ať už otevřeně, nebo víceméně skrytě a za použití jinotajů, vystupovat proti naplánované ideologické schematičnosti a rozhodla se v rámci vlastních děl pro určitou formu politické nebo společenské kritiky. Tato díla však neušla pozornosti s normalizací znovuobnovené cenzuře, byla označena za zakázané neboli „trezorové“ filmy a na dvě desítky let odstraněna z distribuce a promítání.

V sobotu 8. 9. si promítneme tři z nich.
11.10 Skřivánci na niti (1969, režie Jiří Menzel)
14.10 Černý Petr (1964, režie Miloš Forman)
18.10 Ucho (1970, režie Karel Kachyňa)