Dny evropského dědictví 2018 připomněly zářnou i temnou minulost

Myšlenka, promítnout v barokní konírně trezorové filmy a připomenout tak temnou historii Liběchova, kdy zde v 50. letech 20. století Československý státní film prováděl výběrové projekce, se stala jedním z ústředních témat letošního třetího ročníku Dnů evropského dědictví v Liběchově, pořádaného pod odbornou garancí Regionálního muzea Mělník. V kontrastu k tomu jsme v zámku rozšířili loňskou výstavu o stručnou historii Náprstkova muzea a představení zakladatele muzea Vojty Náprstka, významné osobnosti 19. století. Poprvé jsme v zámku otevřeli Náprstkovu kavárnu, která měla velký úspěch u domácích i zahraničních návštěvníků, stejně tak jako komentované prohlídky zámku vedené Mgr. Andreou Vítovou. I výstava, koncert a komentovaná prohlídka v kostele sv. Havla a stejně tak i výklad u kostelíčku byly hojně navštívené.
Děkujeme majitelům zámku za zpřístupnění objektu veřejnosti, malým liběchovským skautům a jejich vedoucím za zpestření programu a za spolehlivou pomoc, liběchovským ženám za pohoštění a paní Ludmile Klimovičové a paní Haně Faix za vybavení Náprstkovy kavárny, Mělnickému kulturnímu centru za zapůjčení projektoru a spolku Vehlovská kaplička za zapůjčení promítacího plátna a všem ostatním, kteří pomohli s úklidem, s propagací aj.

MUDr. Lucie Žáčková, předsedkyně spolku, přiblížila malým i velkým návštěvníkům minulost promítacích prostor.

MUDr. Lucie Žáčková, předsedkyně spolku, přiblížila malým i velkým návštěvníkům minulost promítacích prostor.