Pietní akt 2019

Už tradiční dubnový vzpomínkový pietní akt se uskuteční u spolkem vybudovaného památníku majitelů liběchovského panství a jejich rodin, původně pohřbených v kryptě kostelíčka.
Přijďte si s námi připomenout mecenáše našeho města, díky nimž můžeme v Liběchově dodnes obdivovat množství připomenutíhodných architektonických, uměleckých i krajinářských skvostů.

Vzpomeňte s námi na mecenáše našeho města.

Vzpomeňte s námi na mecenáše našeho města.

Věříme, že je důležité si připomínat minulost v její důstojné a slavné podobě, kterou představují právě zmíněné rodiny. Pamatovat bychom však měli i na pochybení, jichž se naši předkové dopustili, abychom se sami dokázali obdobných chyb vyvarovat a abychom zde zanechali poučení i pro naše potomky. Památník na liběchovském hřbitově v sobě spojuje obě tyto připomínky.

lied

Památník podle návrhu PhDr. Vítězslava Štajnochra, Ph.D., vytvořený uměleckým sklářem a kovářem Ing. Miroslavem Liederhausem, nese tento text: „V pátek 14. prosince roku 1973 byly z poničené panské hrobky kostela Svatého Ducha a Božího hrobu v Liběchově odstraněny pohřby dvaceti šesti příslušníků ctihodného rodu pana Jakuba Veitha a Karla Hyacinta svobodného pána Villani de Castello Pilonico. Zneuctěné ostatky byly hromadně a bez obřadu pohřbeny ve zdejších opuštěných hrobech k zapomnění…“

Opravu obou hrobů i opěrné zdi a vybudování památníku se spolku podařilo realizovat díky vyhlášené veřejné sbírce. Památník je proto důkazem, že spojeným úsilím lze dosáhnout velkých cílů.
V současné době probíhá spolkem organizovaná veřejná sbírka na opravu kostela sv. Ducha a Božího hrobu, tj. liběchovského kostelíčka. Věříme, že i v tomto případě se podaří spolkem podporovaný projekt dotáhnout do úspěšného konce.
Přispět k tomu je možné na transparentní sbírkový účet 5627296389/0800, případně do sbírkové kasičky umístěné na MěÚ Liběchov.