Omluva a oprava

Velmi se omlouváme městu Liběchov, že naším opomenutím nebyl na grafické propagaci veřejné sbírky ve prospěch opravy kostela sv. Ducha a Božího hrobu uveřejněn grafický prvek znaku města a text „S PODPOROU MĚSTA LIBĚCHOV“ a že tím teoreticky mohlo u někoho dojít k mylnému dojmu, že se jedná o sbírku městem nepodporovanou.
Správná verze plakátku vypadá takto, budeme velmi rádi za veškeré šíření.

Veřejná sbírka ve prospěch kostelíčka.

Veřejná sbírka ve prospěch kostelíčka.

Město Liběchov dále spolek opakovaně v předchozích letech podpořilo dotací na činnost spolku a také spoluprácí ve formě bezplatného využívání majetku města během vybraných pořádaných akcí spolku, za což městu Liběchov děkujeme, stejně jako všem ostatním sponzorům, příznivcům a dobrovolníkům, bez jejichž spolupráce by naše činnost nebyla možná.