Vyvrcholení projektu Mluvme spolu

25. 4. 2019 jsme ukončili organizované společné brigády dětských a dospělých dobrovolníků v zámecké zahradě v rámci projektu Mluvme spolu.
Od listopadu 2018 proběhlo celkem devět brigád. Mgr. Milan Svoboda připravil 25. 4. k příležitosti společného setkání v zámecké sale terreně pro děti ochutnávku toho, jak se stolovalo při zámeckých hostinách. Velmi chutné obědové i svačinové menu také sponzoroval. 
O historii zámku, a hlavně zámecké saly terreny, její výmalbě dětem pohovořil historik Dr. Vítězslav Štajnochr, o ničivé povodni v r. 2002 paní Ludmila Klimovičová.
Děkujeme všem pracovitým dobrovolníkům z obce, paním ředitelkám a panu řediteli zúčastněných škol( ZŠ Liběchov, DDŠ Liběchov a SOU Liběchov), kteří náš projekt podporují, vychovatelům z DDŠ Liběchov, vyučujícím z SOU Liběchov, paním učitelkám ze ZŠ Liběchov a hlavně dětem, které dokázaly, že se práce nebojí. Majitelům zámku, zvláště panu Josefu Homolkovi děkujeme za zpřístupnění uklizených prostor zámku a součinnost při práci v zahradě. Věříme, že až se spolu s dětmi opět setkáme, třeba na Svatodušní pouti 2019, zahrada bude ožilá, zkrášlená.

279BF711-A57D-4E88-A455-66904628FF6C

Vtipné barevné škrabošky umožňují fotografovat i děti, které nemají jak získat souhlas s fotografováním, a tak by jinak svoji fotografii pod článkem či na nástěnce najít nemohly a mrzelo by je to, ale upomínají také na dávné rozverné a tajuplné zámecké maškarní bály.

58608373_2431429536875264_4017313560282529792_o