PRAKTICKÉ INFORMACE KE SVATODUŠNÍ POUTI

LIBĚCHOV 8. 6. 2019

Zde naleznete potřebné informace- kde zaparkovat, jaký program pouť nabízí, kde se s dětmi pobavit, kde se občerstvit aj.

plánek

Vlastníci pozemků propůjčili zdarma parkovací místa pro návštěvníky pouti. Parkovat můžete naproti Akademii věd ČR ( směr Česká Lípa) a na konci Liběchova u firmy Pila Liběchov ( směr Štětí).parkování
Vstup je zdarma. Pokud budete chtít přispět na rekonstrukci kostela sv. Ducha a Božího hrobu, můžete tak učinit prostřednictvím Veřejné sbírky organizované spolkem Liběchov sobě. Zapečetěná kasa je k dispozici u organizátorů pouti.