Svatodušní pouti přálo počasí

Přestože se letošní Svatodušní pouť konala na Medarda, v sobotu 8. června, počasí se vydařilo a všichni si mohli pohodlně a plně užít programu od rána do pozdního večera. Jsme rádi, že se opět udržela tradice dvou procesí poutníků, z Liběchova a z Vehlovic, která se spojí u kostelíčka. Vyvrcholením církevní části byla Mše svatá ve slavnostně vyzdobeném kostele sv. Havla, kterou lidsky a vřele celebroval generální vikář Biskupství litoměřického, Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek. Slavnostní atmosféra byla umocněna i varhanním doprovodem, zpěvy a žesťovým souborem. Bohatý byl i program odpolední. Sérii vystoupení zahájil sokolník se svými dravci a cvičeným krkavcem Máňou, pokračovali Mělničtí trubači, vzorně secvičené mažoretky Qeens Štětí, program si připravily i děti navštěvující družinu základní školy Liběchov. Navázal soubor keltské hudby Ambiam, děti ze ZUŠ Roudnice nad Labem, na nádvoří se konal klavírní koncert Jiřího Knotte, zazpívala paní Marie Maříková, v podvečer hrál Velký dechový orchestr MKD Mělník a program ukončila country kapela AM Country Band. Obohacením programu byly prezentace CHKO Kokořínsko, liběchovských včelařů, textilní dílna s voskovými ubrousky a komentované prohlídky zámku, letos v režii Dr. Aleny Duhajské a Vandy Zandlové. Tradiční jarmark nabízel možnosti si zakoupit jak dárkové předměty, tak i občerstvení, pouťové atrakce zajišťovala rodina Werthaimova z Mělníka. Mnozí návštěvníci přispěli do veřejné sbírky na opravu kostelíčka, ať již dobrovolným vstupným, či zakoupením tomboly nebo jahodové rolády.

vdo

Foto archiv VDO

Velký dík patří hudebníkům Velkého dechového orchestru MKD Mělník, kteří nás provázeli celým dnem se skladbami duchovními i světskými a připravili nám jedno veliké a milé překvapení – díky jejich pozvání navštívil Svatodušní pouť v Liběchově senátor za Českolipsko pan Jiří Vosecký, který pozdravil přítomné milými slovy.

Děkujeme všem podporovatelům, sponzorům, účinkujícím a Vám návštěvníkům i vzácným hostům nejen za získanou další významnou finanční částku, která podpoří obnovu kostelíčka, ale také za krásný a smysluplný společně strávený sváteční den.

Fotogalerie foto Irena Soukupová a archiv VDO a spolku Liběchov sobě