EHD 2019 v Liběchově

 

O víkendu úspěšně proběhl již 4. ročník Dnů evropského dědictví v Liběchově organizovaných naším spolkem Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka ve spolupráci s Římskokatolickou farností Liběchov, Přístavem Modrá kotva Liběchov a lokálním garantem Regionálním muzeem Mělník. Záštitu akci udělili Biskupství litoměřické, senátor za Českolipsko pan Jiří Vosecký a Město Liběchov, nemohla by proběhnout ani bez velké podpory řady dobrovolníků a především rodiny Homolkových, majitelů zámku.

Návštěvníci a zájemci si mohli prohlédnout část interiérů zámku včetně nádherné sally terreny s nástropními malbami Josefa Navrátila. V zámeckých komnatách byly nainstalovány dvě expozice vztahující se ke kostelu sv. Ducha a Božího hrobu – historické technické výkresy, zachycující stav kostelíčka v roce 1965, které se jako zázrakem dochovaly v soukromé sbírce autora, pana Karla Lojky, a návrh pietního místa, o jehož vybudování v kryptě kostelíčka spolek usiluje. Návrh vypracoval PhDr. Vítězslav Štajnochr, stálý spolupracovník a rádce spolku, a tematicky i designově navazuje na památník již vybudovaný na liběchovském hřbitově. Dále měli návštěvníci možnost si prohlédnout výstavu Živé svolávám, mrtvé oplakávám, blesky rozptyluji… věnovanou zvonům Liběchova a patronátních kostelů liběchovského panství, kterou připravila MUDr. Šárka Bínová, umístěnou v poprvé od ničivých povodní veřejnosti přístupné zámecké kapli. Výstava z historie Přístavu Modrá kotva Liběchov představila liběchovské skautské oddíly a jistě inspirovala mnohé návštěvníky, aby svým ratolestem do budoucna dopřáli zažít přátelství, vzdělávání a dobrodružství v junáckém duchu. Poprvé zde mohli zájemci zakoupit půvabnou papírovou vystřihovánku kostela sv. Ducha a Božího hrobu, kterou vypracoval mělnický kronikář a předseda Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku pan Martin Klihavec.
Sobotní program doplnila beseda, koncert mšenského Sbor Intermezzo a VDO Mělník, oba dirigoval PhDr. Josef Šebesta.
Před zámkem vítal návštěvníky stan se skautskou čajovnou a občerstvením. Skvělé zákusky a kávu nabídly návštěvníkům i podporovatelky spolku v patře.
V kostele sv. Havla se uskutečnily dvě komentované prohlídky, kterých se ujal P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O.Praem. Od 17 hodin byla v kostele sv. Havla mše svatá.
Všem, kdo se na realizaci akce podíleli, srdečně děkujeme.
Foto: Karel Lojka

DSC00242
Foto: Karel Lojka