Liběchov má za sebou další Dny evropského dědictví, akci, která si za cíl klade popularizaci památek a nutnosti péče o ně. Jsme velmi rádi, že se nám daří představovat naše město jako kulturou a hodnotnými památkami bohatou obec navazující na významnou historickou tradici.
Realizace takovéto akce by nebyla možná bez obrovské podpory řady podporovatelů, dobrovolníků a spolupracovníků z řad veřejnosti a partnerských organizací, bez autorů všech vystavených projektů, bez brigádníků, kteří se pravidelně bezplatně  podílejí na úklidu před i po akcích.
Děkujeme panu senátoru za Českolipsko, Jiřímu Voseckému, Biskupství Litoměřickému a městu Liběchov za udělení záštity Dnům evropského dědictví. Děkujeme majitelům zámku Liběchov, rodině Homolkově, za vynikající dlouhodobou spolupráci, poskytnutí a úpravu prostor konání akce a zapůjčení stolů a židlí. Děkujeme panu Karlu Lojkovi za zapůjčení originálů dokumentace stavu kostelíčka v roce 1965 za účelem vystavení a především za souhlas s její digitalizací a poskytnutím městu Liběchov pro budoucí opravu kostela sv. Ducha a Božího hrobu v co nejpřesnější podobě, a rovněž za podrobnou fotodokumetaci akce. Děkujeme PhDr. Vítězslavu Štajnochrovi, Ph.D., za návrh pietního místa v kryptě kostelíčka a za vytvoření prezentace, která s tímto návrhem přehledně a srozumitelně seznamuje veřejnost a také za vedení komentované vycházky zámeckou zahradou. Děkujeme mělnickému kronikáři a předsedovi Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku, panu Martinu Klihavcovi, za vytvoření vystřihovánky kostela sv. Ducha a Božího hrobu a její představení na akci, Mělnickému osvětovému a okrašlovacímu spolku děkujeme za její vydání. Věříme, že potěší nejen děti, ale že si i nejeden čtyřicátník či padesátník rád zavzpomíná na dětství a lepení papírových modelů z populárního časopisu ABC. Děkujeme Římskokatolické farnosti Liběchov za zpřístupnění kostela sv. Havla a zajištění komentovaných prohlídek osobou k tomu nejpovolanější, zasvěcený výklad P. Mgr. Anselma Pavla Kříže, O.Praem., si chválilo mnoho návštěvníků. Děkujeme oběma vynikajícím hudebním tělesům, mšenskému sboru Intermezzo a Velkému dechovému orchestru MKD Mělník za precizní hudební podtržení akce, oba koncerty byly zážitkem, na který budeme rádi vzpomínat a věříme, že si jej brzy zopakujeme. Městu Liběchov děkujeme za zapůjčení pivních setů pro skautskou čajovnu. Děkujeme Skautské ochranné službě za vynikající zajištění výborně organizované, nekompromisní, ale přitom přátelské a usměvavé pořadatelské služby. Skautům z Přístavu Modrá kotva děkujeme nejen za skautskou čajovnu, která zachránila nejednoho hladového a žíznivého návštěvníka, účinkujícího i pořadatele, ale rovněž za připravení prezentace z historie liběchovských oddílů – i sama idea skautingu totiž patří mezi evropské dědictví, které si zaslouží všechnu dostupnou podporu. Děkujeme liběchovským dámám, které již tradičně připravily a podávaly vynikající občerstvení, jež přišlo k chuti před besedou a koncertem. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří připravili interiér zámku na slavnostní událost při úklidu a instalaci výstav a podíleli se i na hladkém průběhu akce samotné. Děkujeme oběma průvodkyním, které seznamovaly návštěvníky s bohatou historií zámku. Členky spolku děkují svým rodinám za obrovskou pomoc s akcí a především za nekonečnou trpělivost, kterou mají s naším náročným koníčkem.
Děkujeme samozřejmě všem návštěvníkům, kteří přispěli do některé ze sbírkových kasiček veřejné sbírky na obnovu kostela sv. Ducha a Božího hrobu anebo přispěli zakoupením publikací, vystřihovánek kostelíčka či dobrovolným vstupným.
Budeme se těšit, že se s Vámi brzy setkáme na dalších akcích.