Dva koncerty pro dvoje varhany

Varhany, hudební nástroj právem nazývaný nástrojem královským, jsou neodmyslitelně spojeny s prostředím evropských chrámů a kostelů, patří k naší bohaté historii a kulturní tradici a člověka provázely na jeho životní pouti doslova od kolébky do hrobu.
Zaslouží si proto naši úctu a především péči, která dokáže jejich hlas provést napříč staletími v podobě čistých, velebných tónů, aby jej mohli obdivovat i naši potomci.
Liběchov sobě proto podporuje veřejné sbírky liběchovské i hoštecké farnosti na opravy varhan v kostele sv. Havla v Liběchově a sv. Otmara v Hoštce a srdečně zve posluchače k účasti na koncertech projektu Dva koncerty pro dvoje varhany, který na tyto sbírky přispěje.
Projektu udělil záštitu J. E. Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický, a města Liběchov a Hoštka.
Těšíme se na setkání s Vámi.
libechovhostka zastita