Víkend 12.-13. 10. podpořil liběchovské památky

O sobotním Svatohavelském posvícení měli návštěvníci Liběchova díky vstřícnému přístupu rodiny majitelů zámku a spolku Liběchov sobě, který zajistil komentované prohlídky, další možnost nahlédnout do interiérů významné kulturní památky, kde byly vystaveny jednak plány kostelíčka z roku 1965 od pana Karla Lojky, jednak návrh pietního místa v kryptě kostelíčka od PhDr. Vítězslava Štajnochra, PhD. Během výkladu se návštěvníci seznámili také s dávnou i novodobou historií zámku a měli možnost přispět  do kasičky veřejné sbírky na opravu kostela sv. Ducha a Božího hrobu.
Neděle se rovněž nesla v kulturním duchu. V kostele sv. Havla proběhl první ze dvou koncertů pro dvoje – liběchovské a hoštecké – varhany. Mladí hudebníci Klekerovi z Hoštky předvedli v kostele sv. Havla své výjimečné hudební nadání zúročené pílí. Profesionální varhaník Miloslav Šimek tentokrát místo chrámových varhan rozezněl elektronický nástroj – oprava varhan v kostele sv. Havla je opravdu akutní a jejich stav již koncertní použití neumožňuje. I to výmluvně vypovídá o potřebnosti veřejné sbírky vyhlášené Římskokatolickou farností Liběchov.
Děkujeme skvělým hudebníkům a děkujeme také všem příznivcům kultury, kteří přišli tento projekt podpořit.

Varhaník pan Miloslav Šimek s předsedkyní spolku Liběchov sobě MUDr. Lucií Žáčkovou

před_kostelem2

Mladí hudebníci z Hoštky, Vlasta, Jiří a Štěpán Klekerovi, před kostelem sv. Havla v Liběchově.

velká_děkovačka

Společné rozloučení všech muzikantů s posluchači po skvělém hudebním zážitku.

MUDr. Lucie Žáčková s „mužskou sekcí“ účinkujících.