Členové

Rada spolku:
Předseda: MUDr. Lucie Žáčková
Místopředseda: MUDr. Šárka Bínová
Člen rady: Pavla Zandlová

Členové:
PhDr. Marcela Vaňhová, PhD.
PaedDr. Alena Duhajská
Ing. Josef Janáček
MgA. Jitka Navrátilová
Markéta Postlová
Stanislav Postl
Boris Stojanov

Čestní členové:
Zdenek Rudolf Waagner z Wallenstädtu
(přímý potomek rodu liběchovských Veithů)