Z archivu kronikáře II

Za poskytnuté fotografie děkujeme liběchovskému kronikáři a správci kostelíčka panu Ing. Josefu Janáčkovi.

« 2 z 2 »