Archiv autora: Admin

Autor: Admin

Administrace webových stránek spolku Liběchov sobě - spolek pro záchranu kostelíčka.

Tichá vzpomínka u památníku

Milí přátelé, 13. dubna si vždy u příležitosti výročí vyhoření kostelíčka připomínáme významné osobnosti a mecenáše Liběchova z rodin Villani a Veith. Ani letos se bohužel nemůže uskutečnit vzpomínkové setkání s pietním aktem a společnou modlitbou. Pokud si ale uděláte v nadcházejících dnech procházku s krátkou zastávkou na liběchovském hřbitově, můžete u památníku věnovat myšlenku těmto osobnostem, které se zasloužily o rozkvět našeho města, a kromě nich i všem, kdo nás opustili, jichž si vážíte a neměli by být zapomenuti.
Jestliže si za ně budete přát zapálit malou svíčku, najdete ji spolu se zápalkami v plechové krabičce za hrobem rodiny Zbornik (levá část památníku).

Co je nového?

Rádi bychom poděkovali dárcům, kteří přispěli do sbírky na opravu kostelíčka během loňského roku a hlavně v průběhu adventu.
V kostelíčku jsme s podporou města Liběchov uspořádali čtyři adventní koncerty, na nichž zazněly skladby v podání klavíristy Jiřího Knotte a trumpetisty Karla Vencoura. Koncerty se konaly ve prospěch sbírky na opravu kaple sv. Ducha a Božího hrobu. Celkově se během adventu podařilo na sbírkovém účtu nashromáždit 13 822Kč. Za celý rok 2020 se veřejná sbírka rozrostla o 30 061 Kč. V současné době kompletujeme dokumentaci pietního místa, zamýšleného pro kryptu kostelíčka. Architektonický návrh PhDr. Vítězslava Štajnochra, PhD., doplňujeme o průvodní dokumenty, které usnadní jeho budoucí realizaci. Vzniklé pietní místo by mělo být alespoň částečně patrné na vnější fasádě kaple a v budoucnu samozřejmě přístupné veřejnosti. Mělo by být zbudováno v souladu s architekturou barokní kaple a jejím původním účelem.

Betlém Narození Páně v zámecké kapli v Liběchově

Letošní adventní čas jsme se pokusili spoluobčanům a také návštěvníkům Liběchova zpříjemnit tradičním betlémem, bohužel nebylo kvůli zhoršení epidemiologické situace betlém ponechat přístupný i po čas vánoční.  V stylově vyzdobené zámecké kapli jsme společně s majitelem zámku panem Josefem Homolkou připravili výstavu unikátního historického betlému Narození Páně. Betlém, který je nyní v soukromém vlastnictví členky našeho spolku, původně vlastnila německá rodina Petrak z Hodkovic nad Mohelkou. Figurky betlému tvořili členové rodiny Petrak po několik generací, nejstarší jsou z počátku 19. století a nejnovější z 20. let 20. století.
Betlém sestavil PhDr. Vítězslav Štajnochr, PhD., figurky restaurovaly MgA. Jitka Navrátilová a Bc. Jitka Řenčová.

4. adventní koncert z kostela sv. Ducha a Božího hrobu

Milí posluchači,

vstupujeme do posledního adventního týdne a z kostela sv. Ducha a Božího hrobu uvádíme poslední adventní koncert.
Čtvrtou svíčku na adventním věnci, jehož tvar je symbolem Boží věčnosti a světlo svíček symbolem příchodu světla Kristova, rozsvítí kněz Římskokatolické farnosti Liběchov P. Mgr. Anselm Kříž, O. Praem.
Přejeme Vám příjemný poslech.

3. adventní koncert z kostela sv. Ducha a Božího hrobu

Milí posluchači,
srdečně Vás zveme k poslechu již třetího adventního koncertu, který pořádá Liběchov sobě- spolek pro záchranu kostelíčka s podporou města Liběchov ve prospěch kostela sv. Ducha a Božího hrobu.
Užijte si třetí adventní neděli, která vyjadřuje radost z blížící se oslavy narození Páně. Přejeme Vám pevné zdraví a klidné prožití adventního času.

2. adventní koncert z kostela sv. Ducha a Božího hrobu

Milí posluchači je druhá adventní neděle a my Vás zveme k poslechu dalšího adventního benefičního koncertu. Letošní druhá adventní neděle 6. 12. připadá na svátek sv. Mikuláše, který proslul obdarováváním druhých. Jeho velikostí nebylo hrdinství, které se nechává mučit, zavřít a popravit. Jeho velikostí byla neustálá každodenní dobrota a laskavost (Benedikt XVI.) Přejeme Vám klidný adventní čas. Užijte si tradice a zvyky, které k adventu patří a nezapomínejte na své blízké a na své přátele.

Druhý adventní koncert z kostela sv. Ducha a Božího hrobu v Liběchově, ve prospěch veřejné sbírky vyhlášené za účelem jeho rekonstrukce. Sbírkový účet č. 5627296389/0800
Úvodní slovo MUDr. Šárka Bínová, předsedkyně spolku pro záchranu kostelíčka. Účinkují Karel Vencour, Dis – trubka, Mgr. Jiří Knotte.

1. adventní koncert z kostela sv. Ducha a Božího hrobu

Milí posluchači,
dnes začíná advent, doba radostného očekávání příchodu Spasitele, čas rozjímání a také dobročinnosti.
Rádi bychom k sváteční náladě přispěli čtyřmi adventními koncerty z kostela sv. Ducha a Božího hrobu, zchátralé kulturní památky, liběchovské dominanty, kterou místní něžně nazývají Kostelíček.
Poslední kompletní rekonstrukce kostela proběhla v roce 1928.
Od konce roku 2018 je kostel ve vlastnictví města Liběchov, které spolu se spolkem pro záchranu kostelíčka Liběchov sobě usiluje o jeho záchranu.
Pokud byste i Vy chtěli a mohli přispět na jeho rekonstrukci jakoukoliv finanční částkou, lze tak učinit na transparentní sbírkový účet číslo  5627296389/0800.
Potvrzení o daru získáte na kostelicek@kostelicek.eu

Webové stránky věnované skalním skulpturám sochaře Václava Levého

Poslední rok, kdy je výrazně omezeno cestování do zahraničí a návštěvy hradů, zámků a galerií, tak čím dál více výletníků začíná objevovat krásy české přírody. Veliký zájem je i o skalní skulptury Václava Levého v krajině Liběchovska. I z tohoto důvodu nyní spouštíme nové stránky www.klacelka.cz, které mají informovat o zajímavé kulturní památce skalních skulpturách Blaníku a Klácelce a Čertových hlavách, díle sochaře V. Levého a skalních skulpturách podél Brocenské cesty, jejichž autorem je Václav Levý pouze pravděpodobně. Naleznete zde základní informace, praktické rady, ale i podrobnější texty o dané problematice. Jedním z důvodů, proč jsme stránky realizovali, byla snaha tuto kulturní památku ochránit.