Archiv autora: Admin

Autor: Admin

Administrace webových stránek spolku Liběchov sobě - spolek pro záchranu kostelíčka.

Velikonoční zahrada Beránkova 2022

Velikonoční výstava v kapličce Panny Marie na Boží Vodě byla zahájena na Květnou neděli a návštěvníci si ji mohli prohlédnout také na Velký pátek, Bílou sobotu, Hod Boží velikonoční a na Velikonoční pondělí vždy od 14:00-17:00 hod. Výstavu pořádal spolek Liběchov sobě.

Výstavou jsme si kladli za cíl připomenout historické Velikonoce a jejich symboly a také oživit významnou, ale  opomíjenou kulturní památku, barokní dvoupatrovou kapličku Panny Marie nad pramenem z roku 1750, která byla vybudována Hubertem Karlem, hrabětem Pachtou z Rájova nad vzácným liběchovským pramenem. Díky němu v polovině 18. století vznikají na Boží Vodě v Liběchově lázně ( pitné kůry a vanové lázně) a později po jejich zániku v 2. polovině 20. století  populární rybářství.

Výstava připomněla zapomenuté velikonoční zvyky jako například stavění postních  jesliček. Figurky na našich jesličkách  byly vydány v tištěné podobě podle  originálu malíře Filipa Schumachera ( 1866- 1940), vystřiženy a potom z nich byly zkomponovány scény: Ježíš na Olivetské hoře, Bičování, Korunování trním, Nesení kříže, Ukřižování a Ježíš v hrobě. Dále výstava názorně předvedla,  jak se stavěl v domácnostech Boží hrob podle vzoru kostelního Božího hrobu. Boží hrob byl dekorován rozkvetlými květinami a osvětlen světlem svící,  jako zahrada zalitá jasem, bez zármutku ( radostné předzvěstí vzkříšení).  Dále  bylo možné si prohlédnout symbol velikonoční zahrady Beránkovy ( Beránek na zeleném pahorku). Dalšími symboly byly  mazanec, zlatá velikonoční vejce symbolizující zrození nového života, nového světa, Vítězný Kristus, Růže z Jericha jako symbol vzkříšení, zmnožený kříž aj. Každý z návštěvníků byl pozván k tzv. hostině vzájemnosti a lásky zvané řeckým pojmem  agapé. Podáváno bylo červené víno v mušli a k tomu možnost ochutnat čerstvé  Jidáše s medem.

Scénář výstavy a odborné texty připravil historik umění PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D. Na  přípravě výstavy se kromě členů spolku podílely i paní Jitka Bukovjanová, paní Marta Bušková, Bc. Jitka Řandová, Mgr. Andrea Vítová Ph.D. Všem děkujeme za spolupráci  a stejně tak i majiteli kapličky za možnost výstavu uspořádat v jejích restaurovaných prostorách.

Grafický návrh Pietního místo v kryptě kaple sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže byl schválen Národním památkovým ústavem. Pietní místo včetně perforované, prosvícené vstupní mříže může být realizováno!

Národní památkový ústav přivítal návrh spolku Liběchov sobě zrealizovat v kryptě kaple sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže pietní místo a ocenil invenci grafického návrhu PhDr. Vítězslava Štajnochra, Ph. D.

 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče rozhodl dne 9.3. 2022, že zřízení pietního místa upomínající na uložení 27 historických katolických pohřbů v kryptě kaple, které byly v roce 1973 násilně odstraněny, zneuctěny a bez obřadu pohřbeny v opuštěných německých hrobech, z hlediska zájmů státní památkové péče je vítaný. Nejedná se o rekonstrukci zničené historické situace, ale pietním způsobem soudobými prostředky obnovený účel a využití krypty kaple a rehabilitace její kontinuity. A to soudobými výtvarnými a visuálními prostředky, při zachování plného respektu k místu, jeho historii a účelu. Součástí této koncepce je i invenčně řešené zabezpečení vstupu do prostor krypty právě prostřednictvím předmětné kovové desky, kombinující praktický účel s informativním textem k pietnímu místu, a to v jednotném výtvarném provedení s celou koncepcí pietního místa. Výhodou návrhu pietního místa je dle Národního památkového ústavu i jeho reverzibilita a minimální zásah do historického zdiva kulturní památky.