Archiv autora: Admin

Autor: Admin

Administrace webových stránek spolku Liběchov sobě - spolek pro záchranu kostelíčka.

Výstava betlémů

Také v roce 2021  zámek Liběchov hosti výstavu unikátního historického betlému Narození Páně. Figurky  rozměrného betlému vyráběla od počátku 19. století až do dvacátých  let 20. století po několik generací rodina Petráků z Hodkovic nad Mohelkou.
Betlém, který je dnes v soukromém majetku, architektonicky znovu vystavěl PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D., figurky restaurovaly MgA. Jitka Navrátilová a Bc. Jitka Řenčová.
Betlém poprvé hostil v roce 2019 zámek Konopiště a poslední dva roky již zámek Liběchov.
Součástí expozice je také doprovodná výstava moderních betlémů od akademické sochařky a malířky Jitky Navrátilové, moderní betlémy zapůjčilo město Liběchov.
Organizátoři výstavy: zámek Liběchov, Liběchov sobě-spolek pro záchranu kostelíčka

Dušičky

Večer dne 31.10.2021 jsme na místním hřbitově rozsvítili sto svíček a osvítili jimi památník nad hroby, o které spolek od roku 2016 pečuje.
Připojili jsme se tak ke vzpomínce mnoha dalších.

Dušičkový koncert v kryptě Kostelíčka

Dne 31.10.2021 v 16:30 hod. se v předvečer Svátku všech svatých v kryptě kaple sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže v Liběchově  uskutečnil Dušičkový koncert. Klasické i lidové písně zazpívaly paní Helena Vojtěchovská a paní Jana Šebestová, na klavír je doprovodil pan Pavel Šebesta.
Po vydařeném koncertu spolek připravil pro přítomné tradiční dušičkové občerstvení.
Děkujeme účinkujícím i návštěvníkům za vytvoření příjemné atmosféry a také paní Martě Buškové, která pro nás napekla zmíněné dušičkové pečivo, kterým v minulosti hospodyně obdarovávaly čeleď a koledníky.