Archiv autora: Pavla Zandlová

Pietní místo připomínající členy rodin mecenášů Liběchova Villani a Veith

S radostí oznamujeme, že město Liběchov dnes, 26. 5. 2021, přijalo náš návrh společně realizovat v kryptě kostelíčka pietní místo upomínající na zde původně pohřbené příslušníky rodů Villani a Veith, jimž Liběchov vděčí za svůj věhlas a své mnohé památky. Těšíme se proto na další spolupráci s městem a máme radost, že obnova kostelíčku postupuje.

Návrh pietního místa vypracoval PhDr. Vítězslav Štajnochr, PhD., a spolek jej představil prostřednictvím výstavy 3D modelů u příležitosti loňských liběchovských Dnů evropského dědictví v zámecké konírně.

Vybudováním pietního místa chceme navázat na zřízení památníku, který již tyto osobnosti připomíná na liběchovském hřbitově. Opuštěné německé hroby, do nichž byly jejich ostatky z krypty nedůstojně přemístěny, nechal spolek opravit, pečuje o ně a pravidelně zde pořádá vzpomínkové akce.

Představení památníku veřejnosti v roce 2016 se zúčastnil i biskup litoměřický, Mons. Mgr. Jan Baxant, který památníku požehnal. Foto: Boris Stojanov

Svatodušní pouť se vydařila

V sobotu 22. května se u kaple sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže nad Liběchovem sešly poutní průvody z Vehlovic a od kostela sv. Havla v Liběchově. Děkujeme spoluorganizátorům Římskokatolické farnosti Liběchov, Římskokatolické farnosti Mělník, děkujeme za podporu městu Liběchov, děkujeme skvělým muzikantům VDO Mělník, kteří jako Poutní dechový soubor provázeli svou hudbou průvod z Liběchova a několik duchovně inspirujících melodií zahráli u kostelíčka, děkujeme všem, kdo pomohli s technickým zabezpečením, organizační pomocí, přípravou občerstvení a rovněž děkujeme všem poutníkům, kteří pomáhají udržet tradici živou a smysluplnou a pomáhají tak udržovat v povědomí cennou architektonickou památku.

Poutní průvod od vehlovské kapličky
Poutní průvod přicházející po křížové cestě od kostela sv. Havla

V kostelíčku si mohli poutníci i ostatní návštěvníci prohlédnout nainstalovanou výstavu Panna Maria – nevěsta Ducha svatého, jedním z exponátů byl i kvalitní multimediální záznam koncertu chrámového sboru Hvězda z Horní Police, významného mariánského poutního místa. Děkujeme interpretům za hluboký zážitek, který ještě umocnila výjimečná atmosféra liběchovské kaple sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže. Za precizní nahrávku děkujeme Jaroslavu Hudcovi ze studia MONAST.

Vyvrcholením Svatodušní pouti byla mše s varhanním doprovodem v kostele sv. Havla. Účastníci měli příležitost si poslechnout výjimečného hudebníka Přemysla Kšicu.

Panna Maria nevěsta Ducha svatého

Liběchov sobě- spolek pro záchranu kostelíčka pořádá v rámci letošních Letnic ve dnech 22. 5. a 23. 5 . 2021 v kapli sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže výstavu Panna Maria nevěsta Ducha svatého, mariánská poutní místa v našem regionu. V rámci výstavy uslyšíte a uvidíte záznam koncertu z uvedené kaple, natočený pro tuto příležitost. Účinkuje chrámový sbor Hvězda. Přijďte se seznámit s živými i zapomenutými poutními místy a s jejich příběhem. Vydejte se na svatodušní pouť do Liběchova.

Svatodušní pouť v Liběchově v sobotu 22. května 2021

El Greco, seslání Ducha svatého

Máme radost, že již po čtvrté můžeme pozvat všechny příznivce spolku, kostelíčka, Liběchova, církevních tradic, umění a radostného přátelského setkávání na Svatodušní pouť ke kapli sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže, jak liběchovský kostelíček označují historické prameny a do budoucna proto i my.
I letos se akce ponese kvůli epidemiologické situaci v komorním duchu, přesto poutníky kromě církevní části čeká také kulturní program.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Nová členka Rady spolku

Na členské schůzi spolku konané 18. 4. 2021 byla novou členkou Rady spolku zvolena MgA. Jitka Navrátilová, skvělá liběchovská sochařka, malířka a restaurátorka. Její výtvarné práce je možné obdivovat i přímo v Liběchově, působivá je pískovcová socha Rajská dvojice/The First Kiss před zdejší sokolovnou vzniklá v rámci sochařského sympozia K poctě Václava Levého v roce 2020 i každoročně vystavované malované betlémy plné hlubokých symbolů a fantazie.

Členská schůze rovněž schválila doplnění stanov spolku s ohledem na aktuální potřeby, nová verze je k dispozici k nahlédnutí.