Archiv autora: Pavla Zandlová

Panna Maria nevěsta Ducha svatého

Liběchov sobě- spolek pro záchranu kostelíčka pořádá v rámci letošních Letnic ve dnech 22. 5. a 23. 5 . 2021 v kapli sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže výstavu Panna Maria nevěsta Ducha svatého, mariánská poutní místa v našem regionu. V rámci výstavy uslyšíte a uvidíte záznam koncertu z uvedené kaple, natočený pro tuto příležitost. Účinkuje chrámový sbor Hvězda. Přijďte se seznámit s živými i zapomenutými poutními místy a s jejich příběhem. Vydejte se na svatodušní pouť do Liběchova.

Svatodušní pouť v Liběchově v sobotu 22. května 2021

El Greco, seslání Ducha svatého

Máme radost, že již po čtvrté můžeme pozvat všechny příznivce spolku, kostelíčka, Liběchova, církevních tradic, umění a radostného přátelského setkávání na Svatodušní pouť ke kapli sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže, jak liběchovský kostelíček označují historické prameny a do budoucna proto i my.
I letos se akce ponese kvůli epidemiologické situaci v komorním duchu, přesto poutníky kromě církevní části čeká také kulturní program.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Nová členka Rady spolku

Na členské schůzi spolku konané 18. 4. 2021 byla novou členkou Rady spolku zvolena MgA. Jitka Navrátilová, skvělá liběchovská sochařka, malířka a restaurátorka. Její výtvarné práce je možné obdivovat i přímo v Liběchově, působivá je pískovcová socha Rajská dvojice/The First Kiss před zdejší sokolovnou vzniklá v rámci sochařského sympozia K poctě Václava Levého v roce 2020 i každoročně vystavované malované betlémy plné hlubokých symbolů a fantazie.

Členská schůze rovněž schválila doplnění stanov spolku s ohledem na aktuální potřeby, nová verze je k dispozici k nahlédnutí.