Archiv rubriky: Novinky

Co je u nás nového.

Dny evropského dědictví v Liběchově 11. 9. a 12. 9. 2021

Také letos se v Liběchově těšíme na zájemce o kulturní památky a historické objekty naší obce. Spolek Liběchov sobě je již šestým rokem pořadatelem této výjimečné kulturní a společenské události v naší obci. Regionálním garantem je Regionální muzeum Mělník. Podporujícími subjekty jsou město Liběchov a zámek Liběchov. Připravili jsme pestrý program, kterým chceme vyjádřit stanovené téma EHD 2021 “Památky pro všechny“. Věříme, že spokojeni budou nejen dospělí, ale i děti, nejen zájemci o historii, ale i milovníci dobrého vina a kvalitní hudby. Kromě komentovaných prohlídek v zámku, v Kostelíčku, v kostele sv. Havla, v kapličce Panny Marie na prameni, v historickém vinném sklípku a u skalních skulptur Blaník a Klácelka čekají návštěvníky také výstavy, které budou součástí komentovaných prohlídek, přednáška o historii zámku v erbech a znacích, koncert klasické hudby v intimním prostoru kaple sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže a loutkové divadelní představení pro děti na nádvoří zámku. Informačním centrem Dnů evropského dědictví v Liběchově je sokolovna. Zde je možnost v sobotu získat bližší informace o programu akce, koupit si knihy, upomínkové předměty a občerstvit se. Před sokolovnou si lze prohlédnout výstavu o sochaři Václavu Levém a sochy současných sochařů z loňského sochařského sympozia organizovaného městem Liběchov k 200. výročí narození zmíněného sochaře Václava Levého.

Pietní místo připomínající členy rodin mecenášů Liběchova Villani a Veith

S radostí oznamujeme, že město Liběchov dnes, 26. 5. 2021, přijalo náš návrh společně realizovat v kryptě kostelíčka pietní místo upomínající na zde původně pohřbené příslušníky rodů Villani a Veith, jimž Liběchov vděčí za svůj věhlas a své mnohé památky. Těšíme se proto na další spolupráci s městem a máme radost, že obnova kostelíčku postupuje.

Návrh pietního místa vypracoval PhDr. Vítězslav Štajnochr, PhD., a spolek jej představil prostřednictvím výstavy 3D modelů u příležitosti loňských liběchovských Dnů evropského dědictví v zámecké konírně.

Vybudováním pietního místa chceme navázat na zřízení památníku, který již tyto osobnosti připomíná na liběchovském hřbitově. Opuštěné německé hroby, do nichž byly jejich ostatky z krypty nedůstojně přemístěny, nechal spolek opravit, pečuje o ně a pravidelně zde pořádá vzpomínkové akce.

Představení památníku veřejnosti v roce 2016 se zúčastnil i biskup litoměřický, Mons. Mgr. Jan Baxant, který památníku požehnal. Foto: Boris Stojanov

Svatodušní pouť se vydařila

V sobotu 22. května se u kaple sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže nad Liběchovem sešly poutní průvody z Vehlovic a od kostela sv. Havla v Liběchově. Děkujeme spoluorganizátorům Římskokatolické farnosti Liběchov, Římskokatolické farnosti Mělník, děkujeme za podporu městu Liběchov, děkujeme skvělým muzikantům VDO Mělník, kteří jako Poutní dechový soubor provázeli svou hudbou průvod z Liběchova a několik duchovně inspirujících melodií zahráli u kostelíčka, děkujeme všem, kdo pomohli s technickým zabezpečením, organizační pomocí, přípravou občerstvení a rovněž děkujeme všem poutníkům, kteří pomáhají udržet tradici živou a smysluplnou a pomáhají tak udržovat v povědomí cennou architektonickou památku.

Poutní průvod od vehlovské kapličky
Poutní průvod přicházející po křížové cestě od kostela sv. Havla

V kostelíčku si mohli poutníci i ostatní návštěvníci prohlédnout nainstalovanou výstavu Panna Maria – nevěsta Ducha svatého, jedním z exponátů byl i kvalitní multimediální záznam koncertu chrámového sboru Hvězda z Horní Police, významného mariánského poutního místa. Děkujeme interpretům za hluboký zážitek, který ještě umocnila výjimečná atmosféra liběchovské kaple sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže. Za precizní nahrávku děkujeme Jaroslavu Hudcovi ze studia MONAST.

Vyvrcholením Svatodušní pouti byla mše s varhanním doprovodem v kostele sv. Havla. Účastníci měli příležitost si poslechnout výjimečného hudebníka Přemysla Kšicu.

Panna Maria nevěsta Ducha svatého

Liběchov sobě- spolek pro záchranu kostelíčka pořádá v rámci letošních Letnic ve dnech 22. 5. a 23. 5 . 2021 v kapli sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže výstavu Panna Maria nevěsta Ducha svatého, mariánská poutní místa v našem regionu. V rámci výstavy uslyšíte a uvidíte záznam koncertu z uvedené kaple, natočený pro tuto příležitost. Účinkuje chrámový sbor Hvězda. Přijďte se seznámit s živými i zapomenutými poutními místy a s jejich příběhem. Vydejte se na svatodušní pouť do Liběchova.

Svatodušní pouť v Liběchově v sobotu 22. května 2021

El Greco, seslání Ducha svatého

Máme radost, že již po čtvrté můžeme pozvat všechny příznivce spolku, kostelíčka, Liběchova, církevních tradic, umění a radostného přátelského setkávání na Svatodušní pouť ke kapli sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže, jak liběchovský kostelíček označují historické prameny a do budoucna proto i my.
I letos se akce ponese kvůli epidemiologické situaci v komorním duchu, přesto poutníky kromě církevní části čeká také kulturní program.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Nová členka Rady spolku

Na členské schůzi spolku konané 18. 4. 2021 byla novou členkou Rady spolku zvolena MgA. Jitka Navrátilová, skvělá liběchovská sochařka, malířka a restaurátorka. Její výtvarné práce je možné obdivovat i přímo v Liběchově, působivá je pískovcová socha Rajská dvojice/The First Kiss před zdejší sokolovnou vzniklá v rámci sochařského sympozia K poctě Václava Levého v roce 2020 i každoročně vystavované malované betlémy plné hlubokých symbolů a fantazie.

Členská schůze rovněž schválila doplnění stanov spolku s ohledem na aktuální potřeby, nová verze je k dispozici k nahlédnutí.

Tichá vzpomínka u památníku

Milí přátelé, 13. dubna si vždy u příležitosti výročí vyhoření kostelíčka připomínáme významné osobnosti a mecenáše Liběchova z rodin Villani a Veith. Ani letos se bohužel nemůže uskutečnit vzpomínkové setkání s pietním aktem a společnou modlitbou. Pokud si ale uděláte v nadcházejících dnech procházku s krátkou zastávkou na liběchovském hřbitově, můžete u památníku věnovat myšlenku těmto osobnostem, které se zasloužily o rozkvět našeho města, a kromě nich i všem, kdo nás opustili, jichž si vážíte a neměli by být zapomenuti.
Jestliže si za ně budete přát zapálit malou svíčku, najdete ji spolu se zápalkami v plechové krabičce za hrobem rodiny Zbornik (levá část památníku).

Co je nového?

Rádi bychom poděkovali dárcům, kteří přispěli do sbírky na opravu kostelíčka během loňského roku a hlavně v průběhu adventu.
V kostelíčku jsme s podporou města Liběchov uspořádali čtyři adventní koncerty, na nichž zazněly skladby v podání klavíristy Jiřího Knotte a trumpetisty Karla Vencoura. Koncerty se konaly ve prospěch sbírky na opravu kaple sv. Ducha a Božího hrobu. Celkově se během adventu podařilo na sbírkovém účtu nashromáždit 13 822Kč. Za celý rok 2020 se veřejná sbírka rozrostla o 30 061 Kč. V současné době kompletujeme dokumentaci pietního místa, zamýšleného pro kryptu kostelíčka. Architektonický návrh PhDr. Vítězslava Štajnochra, PhD., doplňujeme o průvodní dokumenty, které usnadní jeho budoucí realizaci. Vzniklé pietní místo by mělo být alespoň částečně patrné na vnější fasádě kaple a v budoucnu samozřejmě přístupné veřejnosti. Mělo by být zbudováno v souladu s architekturou barokní kaple a jejím původním účelem.