Archiv rubriky: Novinky

Co je u nás nového.

Pietní místo připomínající členy rodin mecenášů Liběchova Villani a Veith

S radostí oznamujeme, že město Liběchov dnes, 26. 5. 2021, přijalo náš návrh společně realizovat v kryptě kostelíčka pietní místo upomínající na zde původně pohřbené příslušníky rodů Villani a Veith, jimž Liběchov vděčí za svůj věhlas a své mnohé památky. Těšíme se proto na další spolupráci s městem a máme radost, že obnova kostelíčku postupuje.

Návrh pietního místa vypracoval PhDr. Vítězslav Štajnochr, PhD., a spolek jej představil prostřednictvím výstavy 3D modelů u příležitosti loňských liběchovských Dnů evropského dědictví v zámecké konírně.

Vybudováním pietního místa chceme navázat na zřízení památníku, který již tyto osobnosti připomíná na liběchovském hřbitově. Opuštěné německé hroby, do nichž byly jejich ostatky z krypty nedůstojně přemístěny, nechal spolek opravit, pečuje o ně a pravidelně zde pořádá vzpomínkové akce.

Představení památníku veřejnosti v roce 2016 se zúčastnil i biskup litoměřický, Mons. Mgr. Jan Baxant, který památníku požehnal. Foto: Boris Stojanov

Svatodušní pouť se vydařila

V sobotu 22. května se u kaple sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže nad Liběchovem sešly poutní průvody z Vehlovic a od kostela sv. Havla v Liběchově. Děkujeme spoluorganizátorům Římskokatolické farnosti Liběchov, Římskokatolické farnosti Mělník, děkujeme za podporu městu Liběchov, děkujeme skvělým muzikantům VDO Mělník, kteří jako Poutní dechový soubor provázeli svou hudbou průvod z Liběchova a několik duchovně inspirujících melodií zahráli u kostelíčka, děkujeme všem, kdo pomohli s technickým zabezpečením, organizační pomocí, přípravou občerstvení a rovněž děkujeme všem poutníkům, kteří pomáhají udržet tradici živou a smysluplnou a pomáhají tak udržovat v povědomí cennou architektonickou památku.

Poutní průvod od vehlovské kapličky
Poutní průvod přicházející po křížové cestě od kostela sv. Havla

V kostelíčku si mohli poutníci i ostatní návštěvníci prohlédnout nainstalovanou výstavu Panna Maria – nevěsta Ducha svatého, jedním z exponátů byl i kvalitní multimediální záznam koncertu chrámového sboru Hvězda z Horní Police, významného mariánského poutního místa. Děkujeme interpretům za hluboký zážitek, který ještě umocnila výjimečná atmosféra liběchovské kaple sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže. Za precizní nahrávku děkujeme Jaroslavu Hudcovi ze studia MONAST.

Vyvrcholením Svatodušní pouti byla mše s varhanním doprovodem v kostele sv. Havla. Účastníci měli příležitost si poslechnout výjimečného hudebníka Přemysla Kšicu.