Vážení přátelé,
děkujeme za hojnou návštěvnickou účast všech objektů zpřístupněných v rámci Dnů evropského dědictví v Liběchově. Jsme rádi, že se nám daří dostávat do povědomí veřejnosti krásy Liběchova a jeho blízkého okolí i zdejší významné osobnosti, které se zasloužily o rozkvět a slávu nejen našeho regionu.

119119737_3579936102024596_2988890913122005225_o

Klácelka a Blaník, kulturní památka. Skalní skulptury vytvořil sochař Václav Levý. Novou informační tabuli pořídil spolek Liběchov sobě a pan Josef Homolka ku příležitosti 200. výročí narození Václava Levého. Tabuli vyrobili společně pan Ondřej Pachner a Štěpán Liederhaus. Komentované prohlídky realizovala u příležitosti Dnů evropského dědictví 2020 ve dnech 12.-13. 9. 2020 za velkého zájmu veřejnosti paní Mgr. Andrea Vítová, PhD.

Dny evropského kulturního dědictví v Liběchově měly co nabídnout a doufáme, že návštěvníci z Liběchova odjížděli spokojeni. Děkujeme všem, kdo s námi spolupracovali a otevřeli veřejnosti své nemovitosti, často kulturní památky – městu Liběchov, Římskokatolické farnosti Liběchov, jmenovitě panu faráři Anselmu Křížovi, dále panu Josefu Homolkovi a panu Josefu Abrhámovi. Komentované prohlídky kromě členů spolku realizovali také Mgr. Andrea Vítová, PhD. a Vanda Zandlová, i jim patří náš dík. Milá byla i pomoc dětí a jejich vedoucích z Junák – český skaut, přístav Modrá kotva Liběchov, z. s. Děkujeme rovněž za zapůjčení (a v některých případech dokonce darování) všech exponátů a materiálního vybavení a pomoc s realizací jednotlivých součástí akce, za zřízení a profesionální fungování stánku s občerstvením a vůbec za vše, co přispělo ke kulturnímu, příjemnému a přátelskému duchu celé akce.
Nezapomínáme samozřejmě ani na činnost, kterou má náš spolek dokonce ve jméně – během DED návštěvníci přispěli do sbírkových pokladniček částkou 5055 Kč, za což jim velmi děkujeme. Tato částka spolu s výtěžkem spolku z prodeje knih a placek, který činil 2475 Kč, byla vložena na sbírkový účet u ČS zřízený na opravu kostela sv. Ducha a Božího hrobu.

sbirka_kostelicek3