2. adventní koncert z kostela sv. Ducha a Božího hrobu

Milí posluchači je druhá adventní neděle a my Vás zveme k poslechu dalšího adventního benefičního koncertu. Letošní druhá adventní neděle 6. 12. připadá na svátek sv. Mikuláše, který proslul obdarováváním druhých. Jeho velikostí nebylo hrdinství, které se nechává mučit, zavřít a popravit. Jeho velikostí byla neustálá každodenní dobrota a laskavost (Benedikt XVI.) Přejeme Vám klidný adventní čas. Užijte si tradice a zvyky, které k adventu patří a nezapomínejte na své blízké a na své přátele.

Druhý adventní koncert z kostela sv. Ducha a Božího hrobu v Liběchově, ve prospěch veřejné sbírky vyhlášené za účelem jeho rekonstrukce. Sbírkový účet č. 5627296389/0800
Úvodní slovo MUDr. Šárka Bínová, předsedkyně spolku pro záchranu kostelíčka. Účinkují Karel Vencour, Dis – trubka, Mgr. Jiří Knotte.