Nová členka Rady spolku

Na členské schůzi spolku konané 18. 4. 2021 byla novou členkou Rady spolku zvolena MgA. Jitka Navrátilová, skvělá liběchovská sochařka, malířka a restaurátorka. Její výtvarné práce je možné obdivovat i přímo v Liběchově, působivá je pískovcová socha Rajská dvojice/The First Kiss před zdejší sokolovnou vzniklá v rámci sochařského sympozia K poctě Václava Levého v roce 2020 i každoročně vystavované malované betlémy plné hlubokých symbolů a fantazie.

Členská schůze rovněž schválila doplnění stanov spolku s ohledem na aktuální potřeby, nová verze je k dispozici k nahlédnutí.