Panna Maria nevěsta Ducha svatého

Liběchov sobě- spolek pro záchranu kostelíčka pořádá v rámci letošních Letnic ve dnech 22. 5. a 23. 5 . 2021 v kapli sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže výstavu Panna Maria nevěsta Ducha svatého, mariánská poutní místa v našem regionu. V rámci výstavy uslyšíte a uvidíte záznam koncertu z uvedené kaple, natočený pro tuto příležitost. Účinkuje chrámový sbor Hvězda. Přijďte se seznámit s živými i zapomenutými poutními místy a s jejich příběhem. Vydejte se na svatodušní pouť do Liběchova.