Svatodušní pouť se vydařila

V sobotu 22. května se u kaple sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže nad Liběchovem sešly poutní průvody z Vehlovic a od kostela sv. Havla v Liběchově. Děkujeme spoluorganizátorům Římskokatolické farnosti Liběchov, Římskokatolické farnosti Mělník, děkujeme za podporu městu Liběchov, děkujeme skvělým muzikantům VDO Mělník, kteří jako Poutní dechový soubor provázeli svou hudbou průvod z Liběchova a několik duchovně inspirujících melodií zahráli u kostelíčka, děkujeme všem, kdo pomohli s technickým zabezpečením, organizační pomocí, přípravou občerstvení a rovněž děkujeme všem poutníkům, kteří pomáhají udržet tradici živou a smysluplnou a pomáhají tak udržovat v povědomí cennou architektonickou památku.

Poutní průvod od vehlovské kapličky
Poutní průvod přicházející po křížové cestě od kostela sv. Havla

V kostelíčku si mohli poutníci i ostatní návštěvníci prohlédnout nainstalovanou výstavu Panna Maria – nevěsta Ducha svatého, jedním z exponátů byl i kvalitní multimediální záznam koncertu chrámového sboru Hvězda z Horní Police, významného mariánského poutního místa. Děkujeme interpretům za hluboký zážitek, který ještě umocnila výjimečná atmosféra liběchovské kaple sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže. Za precizní nahrávku děkujeme Jaroslavu Hudcovi ze studia MONAST.

Vyvrcholením Svatodušní pouti byla mše s varhanním doprovodem v kostele sv. Havla. Účastníci měli příležitost si poslechnout výjimečného hudebníka Přemysla Kšicu.