Pietní místo připomínající členy rodin mecenášů Liběchova Villani a Veith

S radostí oznamujeme, že město Liběchov dnes, 26. 5. 2021, přijalo náš návrh společně realizovat v kryptě kostelíčka pietní místo upomínající na zde původně pohřbené příslušníky rodů Villani a Veith, jimž Liběchov vděčí za svůj věhlas a své mnohé památky. Těšíme se proto na další spolupráci s městem a máme radost, že obnova kostelíčku postupuje.

Návrh pietního místa vypracoval PhDr. Vítězslav Štajnochr, PhD., a spolek jej představil prostřednictvím výstavy 3D modelů u příležitosti loňských liběchovských Dnů evropského dědictví v zámecké konírně.

Vybudováním pietního místa chceme navázat na zřízení památníku, který již tyto osobnosti připomíná na liběchovském hřbitově. Opuštěné německé hroby, do nichž byly jejich ostatky z krypty nedůstojně přemístěny, nechal spolek opravit, pečuje o ně a pravidelně zde pořádá vzpomínkové akce.

Představení památníku veřejnosti v roce 2016 se zúčastnil i biskup litoměřický, Mons. Mgr. Jan Baxant, který památníku požehnal. Foto: Boris Stojanov