Spolek Liběchov sobě uspořádal 11.-12. září 2021 v obci šestý ročník Dnů evropského dědictví

Lokálním garantem bylo Regionální muzeum Mělník. Podpořilo nás město Liběchov a na organizaci kulturního programu se podílel také Zámek Liběchov, s.r.o.  Pro tento rok bylo vyhlášeno téma Památky pro všechny. Děkuji všem majitelům kulturních a historických objektů, kteří nám umožnili realizovat komentované prohlídky těchto památek nebo návštěvníkům sami připravili zajímavý program.

Letos jsme mohli veřejnost poprvé pozvat do unikátní dvoupatrové barokní kaple Panny Marie, vystavěné nad pramenem na Boží Vodě v roce 1750 tehdejším majitelem liběchovského panství Karlem Hubertem hrabětem Pachtou z Rájova. Kaplička chrání léčivý pramen, poblíž kterého vznikl nejprve barokní lázeňský dům, na počátku 19. století pak nová budova lázní a za první republiky vyhlášená pstruhárna. Interiér kapličky je v dobrém stavu, poslední rekonstrukce totiž proběhla v roce 2009. Sochu Madony s Ježíškem, která se zde kdysi nacházela, ani zvon už tu dnes bohužel nenalezneme. Atmosféru mariánské kaple jsme se proto pokusili znovu navodit pomocí ozdobeného oltáře a makety sochy Panny Marie s Ježíškem, kterou namalovala podle dobové fotografie původní sochy MgA. Jitka Navrátilová.

Velmi zajímavá byla také návštěva nově zrekonstruovaného, moderně vybaveného historického vinného sklepa pod školou, který pochází pravděpodobně z počátku 18. století a byl využíván i jako ledárna místního pivovaru.  Děkujeme Vinařství Liběchov za odborný výklad o pěstování vinné révy a výrobě vína.

Stejně jako vloni jsme si připomenuli odkaz sochaře Václava Levého, a to komentovanými prohlídkami Blaníku a jeskyně Klácelky i panelovou výstavou umístěnou před liběchovskou sokolovnou. Výstavu realizovalo město Liběchov v roce 2020 ve spolupráci s Regionálním muzeem Mělník.

Velkému zájmu návštěvníků se jako obvykle těšil zámek Liběchov. Komentované prohlídky zde proběhly v sobotu i v neděli, kdy se navíc odpoledne uskutečnila poutavá přednáška historika Mgr. Petra Bahníka o erbech a znacích bývalých i současných majitelů liběchovského zámku.

V Kostelíčku si příchozí mohli prohlédnout nově nasvícenou hrobku a první část mobiliáře připravovaného pietního místa – veliký ocelový kříž, do kterého je vsazeno pět tmavě rudých skleněných křížků jako symbol Pěti ran Kristových. Autorem grafického návrhu je PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D., a zhotovitelem umělecký kovář a sklář Ing. Miroslav Liederhaus.  Ve stavebněhistorickém průzkumu, který je součásti projektové dokumentace, jsme se inspirovali informací, že při posledním zasvěcení kostela sv. Kříži v roce 1828 kostel zdobil velký dřevěný kříž s Kristem a hrobku pak kříž železný.

V sobotní podvečer byl návštěvníkům krátce před mší svatou přístupný i farní kostel sv. Havla. Téhož dne byl osvětový program zpestřen koncertem u příležitosti Dnů evropského dědictví v podání pěveckého sboru Interrmezo a mělnických trubačů VDO Mělník.  Vynikající akustika kaple a skvělé pěvecké a hudební výkony navodily nezapomenutelnou atmosféru. Nedělní odpoledne potěšilo zase malé děti, pro které zámek Liběchov na nádvoří připravil loutkovou pohádku O draku Baziliškovi a princezně Julince v podání Staročeského Kašpárkova divadla.

Dovolte mi poděkovat mým kolegům ze spolku za spoustu práce, kterou věnovali přípravě Dnů evropského dědictví v Liběchově, zvláště za realizaci výstav a zajištění komentovaných prohlídek.  Děkuji také paní Mgr. Andree Vítové, Ph.D., za komentované prohlídky zámku a Klácelky a panu Ing. Milanu Žáčkovi za profesionální osvětlení kaple. Spolek podporuje snahu města Liběchov o získání finančních prostředků na rekonstrukci Kostelíčka. Aktuální žádost města o dotaci na opravu střechy  bychom rádi podpořili spoluúčastí ve výši 20 000 Kč (z veřejné sbírky). Doufáme, že naše spoluúčast zajistí městu větší šanci dotaci získat.