Dušičkový koncert v kryptě Kostelíčka

Dne 31.10.2021 v 16:30 hod. se v předvečer Svátku všech svatých v kryptě kaple sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže v Liběchově  uskutečnil Dušičkový koncert. Klasické i lidové písně zazpívaly paní Helena Vojtěchovská a paní Jana Šebestová, na klavír je doprovodil pan Pavel Šebesta.
Po vydařeném koncertu spolek připravil pro přítomné tradiční dušičkové občerstvení.
Děkujeme účinkujícím i návštěvníkům za vytvoření příjemné atmosféry a také paní Martě Buškové, která pro nás napekla zmíněné dušičkové pečivo, kterým v minulosti hospodyně obdarovávaly čeleď a koledníky.