Grafický návrh Pietního místo v kryptě kaple sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže byl schválen Národním památkovým ústavem. Pietní místo včetně perforované, prosvícené vstupní mříže může být realizováno!

Národní památkový ústav přivítal návrh spolku Liběchov sobě zrealizovat v kryptě kaple sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže pietní místo a ocenil invenci grafického návrhu PhDr. Vítězslava Štajnochra, Ph. D.

 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče rozhodl dne 9.3. 2022, že zřízení pietního místa upomínající na uložení 27 historických katolických pohřbů v kryptě kaple, které byly v roce 1973 násilně odstraněny, zneuctěny a bez obřadu pohřbeny v opuštěných německých hrobech, z hlediska zájmů státní památkové péče je vítaný. Nejedná se o rekonstrukci zničené historické situace, ale pietním způsobem soudobými prostředky obnovený účel a využití krypty kaple a rehabilitace její kontinuity. A to soudobými výtvarnými a visuálními prostředky, při zachování plného respektu k místu, jeho historii a účelu. Součástí této koncepce je i invenčně řešené zabezpečení vstupu do prostor krypty právě prostřednictvím předmětné kovové desky, kombinující praktický účel s informativním textem k pietnímu místu, a to v jednotném výtvarném provedení s celou koncepcí pietního místa. Výhodou návrhu pietního místa je dle Národního památkového ústavu i jeho reverzibilita a minimální zásah do historického zdiva kulturní památky.