Veřejná sbírka na památník a opravu hrobu a zdi

AKTUALIZACE!

Sbírka byla uzavřena a projekt úspěšně dokončen.

hro

Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka se dle svých stanov kromě záchrany samotné kaple sv. Ducha a sv. Hrobu angažuje i v kulturním a společenském dění obce, věnuje se osvětě a péči o dobré mezilidské vztahy.

Proto nám velmi ležel na srdci nešťastný příběh krypty kostelíčka a zneuctěných ostatků předních liběchovských občanů, národních buditelů a velkých mecenášů obce, přemístěných napůl pokoutně do cizích opuštěných hrobů.
Spolek si tyto hroby pronajal s předsevzetím je opravit a vybudovat zde důstojný památník který by připomínal nejen zásluhy Karla Hyacinta hraběte Villani di Castolo Pillonico i Jakuba a Antonína Veitha a jejich rodu o Liběchov, ale též smutné události pozdější doby, k zamyšlení a poučení.
Za tímto účelem spolek pořádá veřejnou sbírku.
Dne 6. 6. 2016 Krajský úřad Středočeského kraje vystavil Osvědčení o datu oznámení sbírky podle § 4 odst. 1 zák. Č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Veřejnosti byla sbírka představena 19. 6. na Jahodovém koncertě, který spolek uspořádal.

Částka na sbírkovém účtu narůstá díky vašim darům.

Aktualizace k 19. 10. – spočtení příspěvků po Svatohavelském posvícení

2 4

Aktualizace k 13. 10.

Výsledky úředního spočtení příspěvků na veřejnou sbírku v pokladničkách v Lékárně Centrum na Mělníku a v liběchovském papírnictví pana Groha k 13. 10. 2016. V plné výši byly vloženy na transparentní účet sbírky.
Všem dárcům děkujeme!

1 3

Během Dnů evropského dědictví se dobrovolné vstupné vybíralo do dvou úředně zapečetěných sbírkových pokladniček, v plné výši putovalo na účet sbírky i vstupné z odpoledního sobotního koncertu smíšeného sboru Intermezzo.
Částky dosáhly úctyhodných hodnot 11411 Kč a 2201 Kč v pokladničkách a 3900 Kč vstupné.

scan  scan2

 

sbirka