Představení památníku

V sobotu 15. října 2016 oslavil Liběchov Svatohavelským posvícením 700 let od první písemné zmínky o městě.  V tento den zároveň vyvrcholilo úsilí spolku o zmírnění historické křivdy spáchané na majitelích liběchovského panství, mecenáších kultury a budovatelích Liběchova, jejichž ostatky byly z krypty kostelíčka nedůstojně  umístěny do dvou opuštěných německých hrobů na hřbitově. Díky darům štědrých sponzorů a vyhlášené veřejné sbírce se spolku podařilo uskutečnit záměr hroby opravit, zesnulé v nich uložit podle křesťanských zvyklostí, jak by si jistě sami přáli, a na hrobech vybudovat důstojný památník. Originální dílo vzniklo v dílně želízského uměleckého kováře a skláře Ing. Miroslava Liederhause podle návrhu PhDr. Vítězslava Štajnochra, Ph.D. Památník, který v sobě symbolickým způsobem spojuje prvky masivního patinovaného kovu s akcentovanými detaily z barevného skla, byl v sobotu představen veřejnosti.
Naše pozvání do Liběchova přijal Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, který po slavnostní mši, kterou sloužil v kostele sv. Havla, památníku požehnal. Mši i obřad na hřbitově provázel úžasným vícehlasým zpěvem farní sbor z Kyjí. Na velebné tóny duchovní hudby a vlídná slova pana biskupa budou početní shromáždění hosté i místní občané, kteří se akce zúčastnili, dlouho a s dojetím vzpomínat.
Děkujeme všem kdo se podíleli na přípravě a zajištění akce.

Poděkování za duchovní část slavnosti
Děkujeme Jeho Excelenci Mons. Mgr. Janu Baxantovi za podporu, kterou nám poskytl od samého začátku projektu úspěšně symbolicky zakončeného jeho návštěvou, mší svatou a požehnáním památníku.
Děkujeme P. Mgr. Anselmu Pavlu Křížovi, O. Praem., za pomoc při technických problémech na hřbitově, obřad při ukládání ostatků a organizaci příprav mše svaté.
Děkujeme P. Edwardu Walczykovi za návštěvu Liběchova a účast na mši svaté.
Děkujeme Chrámovému sboru při kostele sv. Bartoloměje v Praze-Kyjích pod vedením paní Renaty Polákové za úžasný zážitek ze zpívané bohoslužby a za doprovod obřadu na hřbitově.
Za květinové aranžmá v kostele děkujeme paní Ludmile Dostálové.
Za úpravu oltářního plátna děkujeme paní Evě Peškové.
Za úklid kostela děkujeme paní Ludmile Dostálové, paní Miloslavě Trojánkové, paní Miloslavě Pužové, paní Haně Kadeřábkové, paní Pavle Novotné, paní Janě Králové, paní Andree Vítové, panu Milanu Vítovi, paní Šárce Bínové, paní panu Milanu Žáčkovi, slečnám Vandě a Ludmile Zandlovým a pánům Jakubovi a Matějovi Žáčkovi.
Děkujeme panu Josefu Kollmanovi za odvoz odpadu.
Děkujeme městu Liběchov za posekání trávníků u kostela a odvoz bioodpadu. Děkujem rovněž za zaplacení slavnostního oběda s panem biskupem.
Děkujeme Rezidenci Liběchov za sponzorství.
Děkujeme panu Milanu Svobodovi a Petru Zámostnému a paní Pavle Zandlové za zajištění zázemí pro farní sbor.
Děkujeme paní Richtrové, paní Buškové a paní Nesládkové za už legendární úžasné cukroví.
Děkujeme panu Břetislavu Turečkovi a panu Borisi Stojanovovi za fotodokumentaci.

Poděkování za pomoc s vybudováním památníku.
Děkujeme panu PhDr. Vítězslavu Štajnochrovi, Ph.D., za autorský návrh památníku včetně vytvoření 3D modelu. Též děkujeme za odborné konzultace v oblasti historie a dějin umění a velkou pomoc s důstojným uložením ostatků.
Děkujeme panu Ing. Miroslavu Liederhausovi za umělecké zhotovení všech součástí památníku.
Děkujeme panu Leoši Valehrachovi za restaurátorské práce na pískovcových součástech náhrobků a za opravu náhrobků samotných.
Děkujeme pohřební službě Elpis zastoupené panem Jaroslavem Manglem za záštitu spojenou s úklidem hrobek a ukládáním ostatků. Panu Jaroslavu Manglovi děkujeme za prvotní myšlenku o pronájmu hrobů spolkem a další konzultace.
Děkujeme panu Mgr. Dušanovi Thurzo, Ph.D., za úklid hrobek, práci s ostatky a jejich odborné ošetření.
Děkujeme Ing. Janu Bínovi za zpracování projektové dokumentace k opravě opěrné zdi na hřbitově.
Děkujeme panu Červenému za provedení opravy opěrné zdi.
Děkujeme paní Ludmile Dostálové a panu Ing. Pavlu Dostálovi za úpravu okolí hrobek.
Děkujeme panu Josefu Homolkovi za smrkové chvojí k výzdobě.
Děkujeme panu Břetislavu Turečkovi za odbornou fotodokumentaci.
Děkujeme paní Ludmile Klimovičové za poskytnutí zázemí pro pracovní porady spolku a jeho konzultantů a za desítky litrů jejího vynikajícího čaje.

Zejména děkujeme všem, díky jejimž finančním příspěvkům se mohl projekt realizovat.
Děkujeme přispěvatelům veřejné sbírky, každému, kdo daroval byť jen jedinou korunu do sbírkových pokladniček umístěných v lékárně Centrum Mělník, v Turistickém informačním centru Mělník, v papírnictví pana Jaroslava Groha Liběchov a v ordinaci v Liběchově i během akcí spolku. Děkujeme vlastníkům firem, kde byly kasičky umístěny.
Děkujeme  za výrobu dobrot a dekoračních předmětů ke stánkovému prodeji, jehož výtěžek byl též součástí sbírky: dětem ze Základní školy a mateřské školy Liběchov, rodině Pašingrových z Prahy a paní Martě Buškové z Liběchova.
Za příspěvek na sbírkový transparentní účet děkujeme paní Ing. Pavle Veverkové a paní Haně Novákové.
Za dary na provozní účet spolku použité na rekonstrukci hrobů děkujeme firmám Other Side, s.r.o., EMS, s.r.o.,  MP Logic, s.r.o.
Děkujeme obci Želízy za dotaci na opravu opěrné zdi.
Děkujeme za konkrétní finanční dary na jednotlivé části památníku: Panu Josefu Homolkovi, který pokračuje v rodinné tradici donátorství na místa posledního odpočinku rodiny Veithů, za poskytnutí daru na kovový baldachýn s nápisem na hrobě rodiny Zborniků; Ordinaci Liběchov, s.r.o., za poskytnutí daru na kovový baldachýn na hrobě rodiny Wrbů; panu Vítězslavu Štajnochrovi a paní Ludmile Klimovičové za poskytnutí daru na výrobu obelisku spočívajícího na skleněném glóbu.

Foto Boris Stojanov

mse-v-kostele-sv-havla

Kostel sv. Havla

predsedkyne-spolku-mudr-lucie-zackova-a-mons-jan-baxant

Mons. Jan Baxant a předsedkyně spolku MUDr. Lucie Žáčková

pamatnik-2

Panmátník

pamatnik-3

Mons. Jan Baxant a farní sbor z Kyjí

pamatnik

Počasí nás neodradilo

 

Fotogalerie z akce