Zpívání koled 2016

Na první svátek vánoční, o Hodu Božím, jsme se opět před mší svatou sešli v kostele sv. Havla, tentokrát abychom si společně zazpívali tradiční lidové koledy.
Pro každého byly připraveny vytištěné texty, aby pomohly naší občas děravé paměti, a za varhany usedl skvělý přes své mládí už mnoha oceněními ověnčený hudebník, pedagog teplické konzervatoře a varhaník (nejen) malostranského chrámu sv. Mikuláše, pan MgA. Přemysl Kšica.
Mezi všeobecně známými vánočními melodiemi bylo i několik, které mnozí návštěvníci slyšeli poprvé, mezi nimi i moravská lidová, ale hlavně „naše spolková“ koleda Vím já kostelíček.
Setkání se neslo v přátelském vánočním duchu, k němuž přispěl i zdánlivě prostý příběh z úst pana faráře, vyprávění o pastýři a stéble slámy z betlémských jesliček.

Vánoce 2016 Liběchov

Zpívání koled

Vánoce 2016 Liběchov

img_3293 img_3294

Podrobné info včetně poděkování všem, kdo se na krásné vánoční akci podíleli, a několika dalších nahrávek na ukázku pro ty, kdo se nemohli zúčastnit, připravujeme.

koledy2016_5

Den po Štědrém večeru je krásné se v přátelském duchu sejít ke společnému zpěvu tradičních koled. Působivé prostory barokního kostela sv. Havla a varhanní doprovod renomovaného mladého varhaníka Přemysla Kšici ještě umocní slavnostní vánoční atmosféru, k níž přispěje i to, že se po delší době poprvé rozezní nově opravený zvon.
K vidění budou originální autorské betlémy, teplá medovina zahřeje na těle i na duchu.

Protože jedna z vybraných koled je méně známá, připomínáme ji už nyní, protože právě to je „ta naše“ – moravská lidová koleda Vím já kostelíček.vim-ja-kostelicek

Zajímá Vás, jaké další akce plánujeme?

Zajímá Vás, jaké akce jsme již pořádali?

Chcete se zapojit?