O nás

Spolek byl zapsán do spolkového rejstříku dne 30. 9. 2015.
Základní myšlenkou spolku LIBĚCHOV SOBĚ – spolek pro záchranu kostelíčka jako dobrovolného nepolitického spolku založeného podle občanského zákoníku je především podpora při získání kaple sv. Ducha a sv. Hrobu do vlastnictví města Liběchova, jeho oprava, udržování a úprava přilehlých pozemků a zeleně, dále osvětové působení na veřejnost zaměřené na vytváření vztahu ke kostelíčku a na rozvoj kulturního a společenského života ve městě. K dosažení cíle počítáme s pořádáním kulturních a společenských akcí (výstavy, koncerty, přednášky i publikační a další činnost).
Předpokládáme, že členové spolku budou pro jeho poslání pracovat nezištně, příjmy z dotací, darů, vlastní činnosti spolku a další budou využívány v duchu myšlenky, s níž byl spolek založen, a v souladu s jeho stanovami.

O činnosti spolku informujeme na webové prezentaci spolku, o pořádaných akcích rovněž na stránkách Liběchovského zpravodaje.

Stanovy spolku