Jahodový koncert 2017

Tradiční Jahodový koncert se letos konal o Svatodušní neděli.

strawberries

Letnice – Svatodušní svátky – svátky našeho kostelíčka- letos připadly na neděli 4. června.
Připomněli a oslavili jsme je koncertem, tentokrát v kostele sv. Havla. Koncert připravila pro posluchače Římskokatolická farnost Liběchov spolu se spolkem. Krásný zážitek více než 50 přítomným posluchačům připravili MgA. Miroslav Smrčka, trumpetista Karlovarského symfonického orchestru, a MgA. Drahoslav Gric, varhaník předních pražských chrámů.
Květinami vyzdobeným kostelem se rozezněly skladby J. S. Bacha, G. Ph. Telemanna, J. Rheiinbergera a E. Morriconiho. Mnohokrát děkujeme.

IMG_4309

Dobrovolné vstupné podpořilo sbírku liběchovské římskokatolické farnosti a činilo 5898 Kč Částka bude rovným dílem věnována na obnovu obou liběchovských kostelů: To znamená 2 ,949 Kč bude připsáno na základě darovací smlouvy na transparentní účet spolku ve prospěch obnovy liběchovského kostela sv. Ducha a 2949 Kč bude použito s ostatními prostředky sbírky farnosti konané při akcích, na kterých jsme spolupracovali, na likvidaci škod způsobených červotočem v kostele sv. Havla. Konkrétně se z těchto prostředků bude financovat materiál pro ochranný nátěr podlah kůru a oratoří a zejména záchrana dvou soch andílků umístěným na oltáři, které jsou v havarijním stavu a jejichž záchrana by měla začít co nejdříve. Restaurování proběhne v dílnách Litoměřického biskupství. Děkujeme všem našim příznivcům z Liběchova i okolí, kteří přispěli.

Třetí ročník Jahodového koncertu, jehož název harmonicky doplňuje oslavy začátku léta, jsme tradičně zakončili jahodovým pohoštěním, které pro nás připravila cukrárna U Titěrů včetně vraňanských jahod se šlehačkou. Děkujeme manželům Titěrovým za otevření krásných prostor cukrárny v zavírací den i přípravu pohoštění dle našeho přání. Děkujeme paní Dostálové za květinovou výzdobu kostela i vedení úklidu kostela, na kterém se podíleli též paní Miloslava Trojánková, Pavla Novotná, Matěj Žáček.

Děkujeme panu faráři P. Mgr. Anselmu Pavlu Křížovi, O. Praem., za přípravu kostela, doporučení umělců a výběr skvělého repertoáru koncertu, který svým slovem doprovázel.

jaho17