Kostelíček

Raně barokní kaple sv. Ducha a sv. Hrobu, místními s láskou zvaná Kostelíček, z dálky viditelná liběchovská dominanta, se rýsuje proti obzoru na ostrohu nad městem od roku 1654, kdy ji nechal vybudovat hrabě Hyacint Karel  Villani z Pillonica, který  zde nalezl i místo svého posledního spočinutí. Stavba, řečený „horní kostel“, původně neměla věž se zvony, samostatná zvonice se nacházela níže na svahu, těsně nad dnešní farou. Jižní sráz  byl terasovitě upraven na vinici. Z roku 1780, z doby největšího stavebního rozkvětu Liběchova za hrabat Pachtů z Rájova, pochází křížová cesta o čtrnácti zastaveních, lemovaná  lipovou alejí. Původní obrazy křížové cesty maloval patrně jezuitský řádový malíř Josef  Kramolín. V době josefínských reforem na konci 18. století byl  „horní kostel“ zrušen, k bohoslužbám sloužil „dolní kostel“ sv. Havla.

Na začátku 19. století se liběchovské panství ocitlo v majetku úspěšného podnikatele Jakuba Veitha. Ten nechal ke kapli roku 1823 přistavět věž, jak ji známe dosud. Do ní byly ze zvonice přeneseny  tři zvony (Josef, Marie a umíráček). Hrobka byla rozšířena pro rozvětvenou Veithovu rodinu. Poslední kompletní opravu kaple financoval v polovině 20. let 20. století prvorepublikový majitel liběchovského zámku, lesů a polností a posléze také prvý český starosta Liběchova Ing. František Homolka.

Kostelíček zimní

Kostelíček zimní

V roce 1963 přešel kostelík spolu se zámkem pod ministerstvo kultury, které ho převedlo do správy Národního muzea Praha. Zatímco zámek byl velkým nákladem opraven a  zřízeno v něm muzeum asijských kultur jako sekce Náprstkova muzea, kostelíček, který mezitím přišel o veškerý inventář,  zůstal bez využití. Zásah bleskem a následný požár věže roku 1966 si vyžádaly opravu helmice věže; střecha, dotehdy valba, byla převedena  na sedlo, bobrovky vyměněny za prejzovou krytinu, objekt po celém obvodu zpevněn injektáží. Vzhledem k naprosté absenci vztahu k nebožtíkům musela být v 70. letech bohužel vyklizena  hrobka s mumiemi rodiny Veithů, které byly nedůstojně umístěny do dvou neoznačených hrobů na místním hřbitově. Kostelík zůstal volně přístupný a podle toho to v něm také vyhlíželo. Až na konci 90. let byl objekt díky občanské iniciativě uklizen, uzavřen a od té doby je pečováno v rámci možností o jeho údržbu a konzervaci, včetně ochrany před zloději a vandaly. V roce 1997 došlo k dosud poslední opravě jedinečné křížové cesty o 14 zastaveních. Po pracném odstranění letitých náletových křovin podél křížové cesty byly v kapličkách obnoveny obrazy.

Před lety.

Z historie…

Nyní má město Liběchov šanci získat kapli sv. Ducha a sv. Hrobu, spolu s přilehlými pozemky, do svého vlastnictví. Žádost o převod již byla podána. Je proto naděje na obnovu tohoto nádherného místa, dýchajícího historií a geniem loci.