Reprezentační ples 2018

V sobotu 27. ledna uspořádal Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčkajiž 3. benefiční reprezentační ples v elegantních prostorách vyhlídkové restaurace zámku Mělník.

zvon nesen

Foto Karel Lojka


K tanci i poslechu zahrál opět vynikající Revival Swing Band Praha, letos byl program obohacen o novinku – módní přehlídku pletených a háčkovaných modelů z ateliéru Dany Vrbové a společenské módy paní Jany Burianové.Jeden z nádherných pletených modelů se skrýval i v oříšku pro oceněnou Popelku spolku, paní Renatu Burianovou Urbanovou.  Věrnou větší repliku  „skořápky“  oříšku pro spolek  vytvořila paní Veronika Borovičková,  děkujeme. Protože ještě není možné přispět na opravu kostela sv. Ducha přímo finančně, podpořil letošní ročník plesu kostelíček především osvětově, prezentací plánovaného obnovení tradice Svatodušní pouti ke kostelíčku ze sousedních Vehlovic. Spolupořadateli jsou Římskokatolická farnost Liběchov a spolek Vehlovská kaplička. Poutní mše se uskuteční v liběchovském kostele sv. Havla, i proto jsme na plese letos již tradiční benefiční dražbu pořádali ve prospěch veřejné sbírky za účelem opravy a zprovoznění svatohavelského kostelního zvonu. Dražené předměty měly proto symbolicky podobu zvonů.

zvon sladky

Foto Karel Lojka

Dvě pletené sukně, originály z dílny Dany Vrbové, věnovali do dražby paní Jana Tunysová a manželé Hermannovi, zákusky v podobě jednoho sta lahodných malých zvonečků složených do jednoho velkého zvonu upekla a věnovala paní Marta Bušková. Celkový výtěžek dražby dosáhl 40.000 Kč a překonal tak loňský rekord. Všem dárcům a dražitelům děkujeme, jejich zásluhou bude o svatodušní pouti 19. května poutníky z věže kostela sv. Havla vítat hlas zvonu. Děkujeme rovněž všem, kdo přispěli věcnými dary či poukazy do plesové tomboly. Za květinovou výzdobu děkujeme paní Ludmile Dostálové, jejíž floristické umění <ještě zdůraznilo slavnostní ráz akce.

ples 2018 kostelicek plakat A3Libechov_sobe_-_PF_2018 (1)