Večery splněných přání – duben 2020

Obtížné období nouzového stavu, kdy došlo k výraznému omezení možností nejen návštěv kulturních akcí, ale i návštěv „obyčejných“, přátelských setkání, která dokážou nabíjet pozitivní energií, motivovalo spolek, aby s výjimečným hudebníkem Jiřím Knotte a dalšími spolupracovníky a podporovateli zprostředkoval na každý večer virtuální hudební setkání. Kavárna splněných přání, působivé velikonoční poselství, dojemné hudební cesty zpět v čase do doby mládí dnešních seniorů, to vše nám pomáhalo překonat nelehkou dobu, kterou jsme všichni museli trávit víceméně v odloučení. Opět se ukázalo, jak hudba dokáže spojovat hudebníky i posluchače.
Děkujeme všem zúčastněným, především panu Jiřímu Knotte a jeho uměleckým kolegům, studiu Monast, všem, kdo umožnili pořízení nahrávek v inspirativních prostorách, a také všem posluchačům za pozornost i podnětná přání, jejichž plnění přinášelo spoustu radosti.
Všechna hudební videa si můžete užít zde.

Nyní, když, Bohu díky, již svítá na lepší časy, se spolek bude usilovně věnovat přípravě letošních akcí. O těch nejbližších Vás budeme brzy informovat a těšíme se, že se s Vámi v Liběchově brzy setkáme.

Se svými posluchači se neloučí ani pan Jiří Knotte, jehož hudba nás po celý duben povzbuzovala. Jeho další připravované projekty, jak budou postupně zveřejňovány, najdete přímo na jeho YouTube kanálu.