Děkujeme

Cíle spolku můžete podpořit finančně darem na transparentní účet u Moneta Money Bank  218304680/0600
Dar můžeme přijmout pouze na základě darovací smlouvy, která je k dispozici u vedení spolku.
ZOBRAZIT TRANSPARENTNÍ ÚČET

Děkujeme sponzorům a podporovatelům spolku, vaší pomoci se nesmírně vážíme.

Děkujeme!

Děkujeme za přípravu a organizaci nedělního koncertu 19. 10. 2015.
Děkujeme za pomoc se zajištěním krásné akce zpívání koled 20. 12. 2015.
Děkujeme za pomoc s organizací Liběchovského plesu 2016 a za dary do tomboly.
Děkujeme za pomoc s organizací, dary do tomboly a finanční sponzoring reprezentačního plesu spolku na zámku Mělník 20. 2. 2016.
Děkujeme  organizaci komentované vycházky Liběchovem 2. 4. 2016.
Děkujeme za podíl na úspěšném a důstojném průběhu pietního aktu 13. 4. 2016.
Děkujeme za přípravu  a organizaci nedělního literárně-hudebního pásma 17. 4. 2016.

Panu Ing. Janu Kopečnému, DrSc., za dar na transparentní účet.
Paní MUDr. Markétě Dyrhonové za dar na transparentní účet.
Panu Ing. Petru Fukovi za dary na transparentní účet.
MP LOGIC spol. s r.o. za dar na transparentní účet.
Panu Ing. Františku Ohemovi za finanční dar spolku.
Ordinaci Liběchov, s.r.o.,  za finanční dar spolku a dar na transparentní účet.
Paní MUDr. Šárce Bínové za finanční dary spolku.
Panu Ing. Milanu Žáčkovi za finanční dar na transparentní účet.
Panu MUDr. Andreji Bajo za finanční dar na transparentní účet.
Paní Zdeňce Šáchové  za finanční dar na transparentní účet.
Panu Ing. Pavlu Hermannovi  za finanční dar na transparentní účet.
Paní Ing. et Mgr. Vladimíře Zralíkové  za finanční dar na transparentní účet a za finanční dar spolku.
Paní MUDr. Marii Houskové za finanční dar spolku.
Firmě EMS 3000, s.r.o., za finanční dar spolku.
Firmě Elektro Market Servis, s.r.o., za finanční dar spolku.
Děkujeme městu Liběchov za finanční dar spolku.
Panu Petru Zámostnému za dar na transparentní účet.
Paní Zuzaně Kořenářové za dar na transparentní účet.
Děkujeme i všem dalším dárcům, jejichž jména jsme ještě nestihli zanést, a také těm, kteří si z jakéhokoli důvodu uvedení nepřáli.

Omlouváme se dárcům, jejichž jména se bohužel nezobrazují na našem transparentním účtu vinou chyby při vyplnění údajů během vkládání jejich darů, které poskytli v hotovosti, a všem jim děkujeme.
Jedná se o:
pana Pavla Šantína, který věnoval 2500 Kč,
paní Ludmilu Dostálovou, 500 Kč,
paní Marii Pokornou, 800 Kč,
paní Danielu Kropíkovou, 200 Kč,
manžele Soukupovy, 200 Kč,
pana Luďka Čermáka, 1000 Kč,
paní Miloslavu Vencálkovou, 1000 Kč,
paní Zdeňku Macháčkovou, 1000 Kč,
pana Václava Špalka, 1000 Kč,
paní Lucii Marečkovou, 1000 Kč,
pana Ctirada Mikeše, 1000 Kč,
paní Marii Vabrouškovou, 1000 Kč,
pana Petra Krpálka, 1000 Kč.