Z archivu kronikáře

Děkujeme panu Ing. Josefu Janáčkovi, správci kostelíčka a liběchovskému kronikáři, za poskytnutí materiálů z jeho bohatého archivu.

« z 5 »