Interiér současný stav

Za fotografie interiéru kostela ze srpna 2015 děkujeme paní Jitce Novákové.