Z archivu kronikáře II

Za poskytnuté fotografie děkujeme liběchovskému kronikáři a správci kostelíčka panu Ing. Josefu Janáčkovi.

« z 2 »