Koncert Knotte, Šillerová, Chrapot

V neděli 18. 10. 2015 uspořádal Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka přímo v kapli sv. Ducha a sv. Hrobu v Liběchově koncert, na němž dostali posluchači příležitost si zazpívat společně s interprety, Jiřím Knotte za klavírem, Janou Šillerovou čarující s violoncellem a mělnickým komorním souborem Chrapot pod vedením Marie Maříkové.
Navzdory počasí, které se už přehouplo z babího léta do sychravého podzimu, panovala vřelá a přátelská atmosféra.

Chrapot

Rádi bychom nyní poděkovali všem, kdo nám zcela nezištně pomáhali při přípravách akce i při zajištění všeho potřebného během jejího konání. Díky všem níže uvedeným lidem se koncert opravdu vydařil a potěšil početnou řadu návštěvníků.

Fotogalerii z koncertu si můžete prohlédnout ZDE.

<iframe width=“560″ height=“315″ src=“https://www.youtube.com/embed/YLyDzBHYKQY“ frameborder=“0″ allowfullscreen></iframe>

<iframe width=“560″ height=“315″ src=“https://www.youtube.com/embed/BS2xvbyczgQ“ frameborder=“0″ allowfullscreen></iframe>

Děkujeme

Pracovníkům Městského úřadu Liběchov v čele se starostkou paní Ing. Vladimírou Zralíkovou za tisk  plakátů, pozvánek, vstupenek a propagačních letáků, dále za zapůjčení lavic, stolů a várnic i za jejich přepravu, za pomoc děkujeme také místostarostovi panu Janu Rodrovi.

Národnímu muzeu za umožnění konání koncertu přímo v působivém  interiéru kaple sv. Ducha a sv. Hrobu s nádhernou akustikou.

JSDH Liběchov za zajištění hasičského dozoru.

Obci Cítov za zapůjčení židlí, a zvláště paní Ivetě Kudriové za jejich přepravu z Cítova a zpět.

Sportovnímu klubu Liběchov za zapůjčení laviček a panu Ing. Štěpánovi Hladkému za jeho zprostředkování.

Paní  Lence  Kolářové,  spolumajitelce Kempu Zahrada Liběchov, za dohled nad řádným provozováním našeho občerstvení.

Panu Vladimíru Jiránkovi za zprostředkování elektrické revize centrály a přípojky a též za zajištění osvětlení kostelíčka během koncertu.

Paní Renatě Burianové za vytvoření plakátu.

Paní Jitce Novákové za sazbu informačního letáku.

Paní Martě Buškové, Miloslavě Trojánkové a dalším za pomoc při podávání občerstvení.

Paní Martě Buškové za přípravu dýňové polévky a slaného pečiva.

Paní Ludmile Dostálové za instalaci květinových dekorací.

Panu Kamilu Pecinovskému za fotodokumentaci koncertu.

Panu Janu Baloghovi a paní Ing. Ivaně Novákové za zapůjčení vařičů.

Panu Milanu Buškovi za rychlou pomoc v nouzi: zapůjčení traktoru k vyproštění uvízlého nákladního vozidla.

Poděkování patří i všem našim rodinným příslušníkům za veškerou pomoc, kterou nám během příprav i vlastní realizace koncertu poskytli.

Nakonec bychom rádi poděkovali všem dětem i dospělým, jejichž šikovné ruce vytvořily perníčky a perníkové kostelíčky, ptačí budky, praky nebo květinové vazby a další kouzelné výrobky, které jsme při koncertu a během liběchovského posvícení o den dříve mohli nabízet. Vaší zručnosti a píle si moc vážíme.

Členové Spolku za záchranu kostelíčka.