Křížová cesta – z archivu kronikáře

Za fotografie Křížové cesty ke kapli sv. Ducha děkujeme liběchovskému kronikáři a členovi spolku, panu Ing. Josefu Janáčkovi.

« z 2 »