Zpívání koled 2015

V neděli 20. 12. jsme se v kostelíčku sešli ve sváteční náladě poslechnout si, co si pro tuto příležitost nacvičily děti z liběchovské školy, a také si společně zazpívat známé i méně známé koledy a vánoční písně.
Mezi ty méně známé patří i krásná moravská lidová koleda Vím já kostelíček, která jako kdyby byla přímo pro náš kostelíček a spolek, usilující o jeho záchranu, napsána. Najdete ji i na letošním PF spolku.
Sešel se nás téměř plný kostelíček Liběchovských i přespolních, podpořit nás svými hlasy přišlo i několik členů sboru Chrapot, kteří si pro nás dokázali najít čas i v adventní době plné koncertů a vystoupení.
Nádherná akustika kostela sv. Ducha ještě umocnila společný zážitek.
Pro návštěvníky bylo připraveno malé občerstvení, nechybělo samozřejmě cukroví či vánočka. Horký čaj a svařené víno přišlo vhod, přestože do mrazivé „ladovské zimy“ má letošní advent daleko.
Zájemci si mohli koupit výrobky šikovných rukou z vizovického těsta či perníku a tradiční i méně obvyklé vánoční dekorace a svícny.
Díky skautskému oddílu Přístav Modrá kotva si mohli návštěvnici domů odnést lucernu či svíčku s plamenem, který jim Vánoce prozáří Betlémským světlem.
Dražba perníkového kostelíčka ve prospěch transparentního účtu na opravu kostela přinesla nečekaný obrat, více se dozvíte v připojeném videu, ale zatím můžeme prozradit, že se krásný veliký kostelíček, který je skutečně cukrářským uměleckým dílem, dostal na nejlepší možné místo.

Děkujeme všem, kdo se na organizaci krásného podvečera v kostelíčku podíleli, i všem, kdo zakoupením vánočních dekorací podpořili spolek v jeho úsilí o záchranu kostelíčka.
Národnímu muzeu v Praze za to, že nám umožnilo uspořádat předvánoční setkání přímo v působivém  interiéru kaple sv. Ducha a sv. Hrobu s nádhernou akustikou.
Pracovníkům Městského úřadu Liběchov v čele se starostkou paní Ing. Vladimírou Zralíkovou za tisk  plakátů, pozvánek a propagačních letáků, dále za zapůjčení várnic. Děkujeme za sponzorsky poskytnuté víno.
Skautům z oddílu Modrá kotva Liběchov za přinesení Betlémského světla a za výrobky s vánoční tematikou.
JSDH Liběchov za zajištění hasičského dozoru.
Za základ našeho sborového zpěvu členům komorního sboru Chrapot pod vedením paní Marie Maříkové, které děkujeme i za hudební doprovod.  Panu Hynkovi zvláště za vedení dražby perníkového kostelíčka.
Paní učitelce Mgr. Heleně  Zajíčkové Vajdlové  za sólový zpěv  a též za vedení školního sboru.
Všem účinkujícím dětem Základní školy v Liběchově pod vedením paní ředitelky Mgr. Jany Pravdové.
Dětem ze základní školy za vyrobení svícínků z jablíček.
Šikovným rukám, které vyrobily adventní věnec a svícny z chvojí.
Paní Martě Buškové, která s pomocí své rodiny vytvořila z perníku překrásnou repliku kostelíčku, též perníkové vánoční ozdoby.
Paní Marii Němcové za perníkové andělíčky. 
Paní Věře Vítové za vynikající cukroví.
Paní Marii Kubecové za výborný štrůdl. 
Paní Pavle Zandlové za vánočku.
Paní Marii Mikešové za vánoční květinové vazby.
Andrejce a Johance Vítovým za krásné vizovické pečivo.
Pánům Janu Rodrovi, Janu Baloghovi a Janu Bínovi za zajištění pořadatelské služby během akce.
Panu Vladimíru Jiránkovi za zprostředkování revize elektrocentrály a přípojky a též za zajištění osvětlení kostelíčka během koncertu.
Paní  Lence  Kolářové,  spolumajitelce Kempu Zahrada Liběchov, za dohled nad řádným provozováním našeho občerstvení.
Paní Markétě Gregorové za zajištění prodeje vánočních výrobků. 
Paní Jitce Novákové za sazbu informačního letáku.
Panu Kamilu Pecinovskému za fotodokumentaci koncertu.
Panu Janu Bínovi za poskytnuté fotografie. 
Poděkování patří i všem našim rodinným příslušníkům za veškerou pomoc, kterou nám během příprav i vlastní realizace koncertu poskytli.


« z 2 »